Hoffmann Zsuzsanna – T. Horváth Ágnes: Antik medicina és farmakológia

Hoffmann Zsuzsanna – T. Horváth Ágnes: Antik medicina és farmakológiaMedicina-farmakologia

„Mert aki orvos, az ér ám annyit, mint sokan együtt, hogyha kimetszeni nyílvesszőt kell, s hinteni gyógyszert” – olvashatjuk Homérosz értékelését a gyógyító mesterségről. Kezdetben valóban mesterségnek minő-sült, de később, az ókori Kelet és Egyiptom idevágó ismereteinek átvételével szintén görög földön alakult ki a valódi tudományos orvoslás is. A gyógyító tevékenység az ókorban összefüggött a természettudományokkal és az élővilágra vonatkozó ismeretekkel. Világosan kimutatható a kapcsolata a vallással és az istenekkel, a filozófiával, valamint a tudomány és a mágia határán álló asztrológiával. Az ókor embere a betegségeket az istenekre vezette vissza, mintegy azok büntetésének minősítette, ilyen módon az isteneknek szerepet kellett kapniuk a gyógyításban is. Továbbá jellemző módon, valamennyi ókori kultúrában helyet kapott a varázslás és a mágia, valamint a külön-féle bajhozó és azt elhárító démonok. A kötet az antik orvoslásról és vele szoros kapcsolatban álló farmakológiáról kíván áttekintést adni antik források és vonatkozó modern szakirodalom alapján.

Szeged, JATEPress, 2019.
258 o., ISBN 978-963-315-402-1

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!