Hoffmann Zsuzsanna – T. Horváth Ágnes: Antik medicina és farmakológia

Hoffmann Zsuzsanna – T. Horváth Ágnes: Antik medicina és farmakológiaMedicina-farmakologia

„Mert aki orvos, az ér ám annyit, mint sokan együtt, hogyha kimetszeni nyílvesszőt kell, s hinteni gyógyszert” – olvashatjuk Homérosz értékelését a gyógyító mesterségről. Kezdetben valóban mesterségnek minő-sült, de később, az ókori Kelet és Egyiptom idevágó ismereteinek átvételével szintén görög földön alakult ki a valódi tudományos orvoslás is. A gyógyító tevékenység az ókorban összefüggött a természettudományokkal és az élővilágra vonatkozó ismeretekkel. Világosan kimutatható a kapcsolata a vallással és az istenekkel, a filozófiával, valamint a tudomány és a mágia határán álló asztrológiával. Az ókor embere a betegségeket az istenekre vezette vissza, mintegy azok büntetésének minősítette, ilyen módon az isteneknek szerepet kellett kapniuk a gyógyításban is. Továbbá jellemző módon, valamennyi ókori kultúrában helyet kapott a varázslás és a mágia, valamint a külön-féle bajhozó és azt elhárító démonok. A kötet az antik orvoslásról és vele szoros kapcsolatban álló farmakológiáról kíván áttekintést adni antik források és vonatkozó modern szakirodalom alapján.

Szeged, JATEPress, 2019.
258 o., ISBN 978-963-315-402-1

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.