Hárs Endre: Der mediale Fußabdruck

Hars_boritors Endre: Der mediale Fußabdruck. Zum Werk des Wiener Feuilletonisten Ludwig Hevesi (1843–1910)

Hevesi Lajos mind írásainak számával, mind műfajai gazdagságával különleges reprezentánsa korszakának. Kritikái, novellái, humoreszkjei, útirajzai és fantasztikus írásai egyrészt lehetővé teszik az 1900 körüli évtizedek „mediális lábnyomának” vizsgálatát. Másrészt hozzásegítenek a korabeli tárcaírók és tárcaírónők irodalmi habitusának megismeréséhez. Az elemzés igazolja, hogy az újságírói rutin nem zárja ki a különleges teljesítményeket, hogy erőssége éppen a részletekben mutatkozik meg: a rövid formákban, a szövegrészletek szintjén és a szoros olvasásában.

rzburg, Verlag Königshausen & Neumann GmbH, 2020.
428 o., ISBN 978-3-8260-7135-5

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!