Glässer Norbert: „Királyunkat kit Mózesként rendeltél…”

Kotet_borito_Glsser2020_veglegesGlässer Norbert: „Királyunkat kit Mózesként rendeltél…” Királytisztelet, konfesszionalizálódás és állampatriotizmus az izraelita felekezetei sajtóban 1944 előtt

A neológ és orthodox zsidóság véleményformáló középrétegekhez tartozó tagjai a modern magyar asszimilatív nemzeteszme keretében tekintettek önmagukra. Ennek keretében a judaizmus hagyományai találkoztak az állampatrióta uralkodótisztelettel és a modern nemzeteszmék szimbolikus politikáival. A premodern hatalmi rítusok ötvöződtek modern 19. századi nemzeti rítusokkal. Mindez fontos elemét képezte a különböző zsidó sajtódiskurzusoknak, a zsidóság nemzsidó hatalom iránt tanúsított attitűdjeinek és a diaszpórában a túlélés érdekében kifejtett politikai aktivitásnak.

Glässer Norbert hatalmas forrás-ismerettel, az értelmező elméletek alapos ütköztető felhasználásával vizsgálta ezt az összetett kérdést. Nem statikus metszeteket ad, hanem azokat a társadalmi és tudati folyamatokat ábrázolja szemléletesen, amelyek visszatükröződtek az 1944 előtti izraelita felekezetei sajtóban. Műve mérföldkő a judaizmus antropológiai kutatásának hazai történetében. (Barna Gábor)

Budapest, Monarchia Kiadó, 2020.
232 o., ISBN 978-615-80864-2-4

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!