Glässer Norbert: „Királyunkat kit Mózesként rendeltél…”

Kotet_borito_Glsser2020_veglegesGlässer Norbert: „Királyunkat kit Mózesként rendeltél…” Királytisztelet, konfesszionalizálódás és állampatriotizmus az izraelita felekezetei sajtóban 1944 előtt

A neológ és orthodox zsidóság véleményformáló középrétegekhez tartozó tagjai a modern magyar asszimilatív nemzeteszme keretében tekintettek önmagukra. Ennek keretében a judaizmus hagyományai találkoztak az állampatrióta uralkodótisztelettel és a modern nemzeteszmék szimbolikus politikáival. A premodern hatalmi rítusok ötvöződtek modern 19. századi nemzeti rítusokkal. Mindez fontos elemét képezte a különböző zsidó sajtódiskurzusoknak, a zsidóság nemzsidó hatalom iránt tanúsított attitűdjeinek és a diaszpórában a túlélés érdekében kifejtett politikai aktivitásnak.

Glässer Norbert hatalmas forrás-ismerettel, az értelmező elméletek alapos ütköztető felhasználásával vizsgálta ezt az összetett kérdést. Nem statikus metszeteket ad, hanem azokat a társadalmi és tudati folyamatokat ábrázolja szemléletesen, amelyek visszatükröződtek az 1944 előtti izraelita felekezetei sajtóban. Műve mérföldkő a judaizmus antropológiai kutatásának hazai történetében. (Barna Gábor)

Budapest, Monarchia Kiadó, 2020.
232 o., ISBN 978-615-80864-2-4

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.