Detlef Haberland, Mihály Csilla, Orosz Magdolna (szerk.): Literarische Bilder vom Ersten Weltkrieg. Exemplarische Analysen

00_Cover-OeSS-16_1-page-001Detlef Haberland, Mihály Csilla, Orosz Magdolna (szerk.): Literarische Bilder vom Ersten Weltkrieg. Exemplarische Analysen

Az Österreich-Studien Szeged sorozat 16. köteteként megjelent Literarische Bilder vom Ersten Weltkrieg. Exemplarische Analysen c. tanulmánykötet két lényeges szempontból jelent újdonságot az I. világháború 100 éves évfordulójára megjelent irodalom- és kultúratudományi munkákkal szemben. A német és osztrák irodalom mellett a közép-kelet-európai szerzőknek a világháború témájában német nyelven is megjelent műveit állítja a vizsgálatok középpontjába. A kötet másik fontos célja, hogy az eddig kevéssé kutatott szerzők és művek, melyek sok szempontból reprezentatív képet adnak az 1914 és 1918 közötti politikai és háborús eseményekre adott irodalmi reakciókról, ily módon bekerüljenek a világháborús irodalom kánonjába. A válogatás fontos szempontját képezte, hogy a világháborús frontokkal kapcsolatos meglévő aszimmetriát próbálja ellensúlyozni, amennyiben a nyugati front eseményeit bemutató szerzők mellett (mint pl. Remarque, Zweig, Lichtenstein) a kelet „elfelejtett” háborújára (Petrescu, Silbergleit, Trakl, Wittlin), valamint az egyes művekben, írásokban megnyilvánuló szemlélet (Balázs és Latzko, Schalek, Vészi és Molnár) összehasonlítására összpontosít.

Wien, Praesens Verlag, 2019.
210 o., ISBN 978-3-7069-1047-7

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!