Bíró Gyöngyvér, Pintér-Nagy Katalin, Szebenyi Tamás (szerk.): Új nemzedék

Regeszeti_Tsz_Uj_generacioBíró Gyöngyvér, Pintér-Nagy Katalin, Szebenyi Tamás (szerk.): Új nemzedék – A szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei. Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére

A „Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről” sorozat hetedik köteteként napvilágot látott kiadvány a 2018. május 30-án megrendezett, azonos elnevezésű konferencia előadásaiból született tanulmányokat foglalja magába. A korábbi összejövetelhez hasonlóan a most megjelent konferenciakötet is ugyanazt a határozottan megfogalmazott célt hivatott szolgálni: lehetőséget biztosít az egykori hallgatóknak, hogy a szegedi Régészeti Tanszék négy tanárnőjének (B. Tóth Ágnes; Kulcsár Valéria; Vörös Gabriella; Wolf Mária) köszöntet mondhasson a pályájuk elején kapott iránymutatásért.

A keménykötéses, A4-es formátumú, 440 oldalas kiadvány impresszív fizikai megjelenése mellett a régészeti korszakok példátlanul széles spektrumát mutatja be a kötetben szereplő 20 tanulmányon keresztül. A szerzők, akik az ünnepeltek pályatársai és kollégái mellett nagyrészt a volt tanítványok közül kerülnek ki, a vaskortól egészen a török korig érintenek tudományos kérdésköröket. Míg a tanulmányok meghatározó része az anyagi kultúra legkülönbözőbb lelettípusait veszi górcső alá (pl. viseleti elemek, kerámia, éremanyag), addig az érdeklődő olvasó további írásokból értesülhet a települések és temetők kutatásának legújabb fejleményeiről, vagy a recens régészeti terepkutatások legfrissebb eredményeiről.

A tanulmányokat méltó módon vezeti be Révész László, a szegedi Régészeti Tanszék vezetőjének köszöntője, amely egyben az ünnepeltek rövid szakmai életútját is ismerteti. A tanszékvezető köszöntésében elhangzó dicsérő szavakat a 195 nevet tartalmazó Tabula Gratulatoria igazolja.

Szeged, SZTE BTK Régészeti Tanszék, 2020.
440 o., ISBN 978-963-306-733-8

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!