NTP-HHTDK-21

A támogatásról


Az SZTE BTK diákkörei 3,05 millió Ft támogatásban részesültek az NTP-HHTDK-21 azonosítójú pályázat keretében. A támogatás segítségével megvalósítandó tevékenységek célja egyrészt a Karon folyó tehetséggondozás segítése, többek között TDK orientációs nap, illetve kari TDK konferencia megrendezésével, másrészt középiskolák tehetségek azonosítása és bevonása a kari tehetséggondozó munkába.


Orientációs Nap


Az NTP-HHTDK-21 azonosítójú pályázat támogatásával az SZTE BTK TDK orientációs napot rendezett 2021. december 10-én a Kari Konferenciatermben. A rendezvényen a kari diákköröket képviselő hallgatók és diákköri felelősök mellett Mestertanár és Pro Scientia Aranyérmesek is részt vettek.eem

eet


ntp