NTP-HHTDK-20 pályázat

A pályázat célja a kari tudományos diákkörök működésének támogatása volt. A megvalósítás során a Könyvtártudományi és a Pszichológia Diákkör egy-egy 20 órás tehetséggondozó szemináriumot tartott 2020 ősze folyamán, melynek keretében a tudományos diákköri dolgozatok elkészítésének módszertani technikáit ismertették a hallgatókkal, illetve felkészítették őket az OTDK szereplésre. 2020 őszén TDK konferenciát rendeztünk, online szekciókkal. A részvétel elmaradt a várttól, de több induló sikerrel szerepelt az OTDK-n, köztük két komoly Pro Scientia Aranyérem esélyessel, akik 2021 nyarán el is nyerték a díjat. A Könyvtártudományi Diákkör 2021 tavaszán a tudománymetria témakörében online szakmai előadásokat szervezett a diákköri tagok számára, melyek a nyilvánosság számára a YouTube-on is elérhetők. A Finnugor Diákkör szintén az eredetileg tervezett programtól eltérően az Oroszországban ma élő uráli nyelvrokonokkal kapcsolatos nyelvészeti szakmai előadásokat szervezett. Az Olasz Diákkör az őszi félévben lebonyolított attitűdfejlesztő kurzus mellett egy extra, tavaszi kurzust is megvalósított. Az elsőnek rendkívül fontos szerep jutott abban, hogy a diákkör tagjai közül többen nyertek végül díjat a 35. OTDK-n. A A tehetségek azonosítása és a diákköri mozgalom népszerűsítése érdekében 2021 tavaszán TDK orientációs napot szerveztünk, illetve egyes diákkörök képzéseket indítottak, ahol az egyik feladat a tehetségazonosítás volt. Ezt a mozzanatot szolgálta a Finnugor és a Néprajz Diákkör külső előadók bevonásával rendezett tudományos előadásai, illetve a Francia Diákkör két volt diákköri hallgató részvételével szervezett workshopjai. Ezen túlmenően, a tudományos eredmények publikációjára is lehetőséget teremtett az Angol-Amerikai, Hispanisztika, Olasz, Régész és Történész Diákkör. 2021. április-májusban jelentek meg a köteteik. A Pszichológia és a Néprajz Diákkör tárgyi beszerzéseikkel (vetítővászon, ill. fényképezőgépobjektív) is segítették a tehetségek munkáját.