NTP-HHTDK-18-0011 azonosító számú pályázat beszámolója

A pályázat keretében a Könyvtártudományi Diákkör 26 órás tehetséggondozó kurzust szervezett, melynek célja az abban résztvevő tehetségek felkészítése a kutatásmódszertan, illetve prezentációs technikák megismertetésével és gyakoroltatásával. Az Angol-Amerikai és a Pszichológia Diákkör TDK felkészítő kurzust szervezett, melynek során a hallgatók megismerkedtek a TDK konferencia folyamatával, az előadástechnikai sajátosságokkal, valamint konferencia előadásokra készülhettek fel. A Francia Diákkör Diszpozitívák 1-2. címmel a tehetséges hallgatók kutatási témáihoz illeszkedő attitűdfejlesztő kurzust és workshopot szervezett. A Könyvtártudományi Diákkör lehetőséget biztosított hallgatóinak telephelyen kívüli kutatásokra. A Francia, Olasz, Hispanisztika, Régész és Történész diákkör diákköri hallgatók munkáit jelentette meg. Az Altajisztika, Angol-Amerikai, Francia, Hispanisztika, Klasszika-filológia-neolatin, Könyvtártudományi, Pszichológia, valamint a Partiscon Régész Diákkör szakkönyveket szerzett be. 2018 őszén kari TDK konferenciát szerveztünk, melyhez kapcsolódóan laptopot, PR célra asztalokat szereztünk be. 2019 tavaszán kari TDK-orientációs napot szerveztünk a mozgalom népszerűsítésére, az OTDK-ra való felkészülés jegyében. A pályázat B komponensének keretében 5 középiskolás hallgató a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumból vállalkozott komplex tehetséggondozó programban való részvételre, melynek során a BTK oktatóinak mentorálásával kommunikációs ismereteiket és kompetenciáikat fejleszthették, illetve megismerkedhettek a tudományos írásművek előállításával kapcsolatos eljárásokkal is. A program különösen értékes eredményeként közülük egy diák dolgozattal vett részt az idei OTDK-n.