NTP-HHTDK-17-0005 azonosítójú pályázat beszámolója

A pályázat keretében az Angol-Amerikai, Francia, Összehasonlító Irodalomtudományi, és Pszichológia Diákkör a tehetséges hallgatók kutatási témáihoz illeszkedő attitűdfejlesztő kurzusokat, míg az Olasz Diákkör 20 órás kutató szemináriumot szervezett. A Klasszikus Magyar Irodalom, valamint a Régész Diákkör előadásokat szervezett a szakma elismert, az adott szakterület hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatóinak részvételével. A Francia Diákkör szakmai témanapot (workshopot), valamint kerekasztal beszélgetést szervezett meghívott előadók részvételével. A Vizuális Kultúra Diákkör A kortárs magyar filmelméleti és filmtörténeti kutatások horizontjai címmel előadásokkal egybekötött szemináriumokat tartott meghívott előadók részvételével. A Francia, Hispanisztika, és Történész diákkörök publikálási lehetőséget biztosítottak tehetséges hallgatóik számára. Az Angol-Amerikai, Germanisztika, Hispanisztika, Klasszika-Filológia-Neolatin, Olasz, Összehasonlító, Régész, valamint a Vizuális Kultúra diákkörök szakkönyveket, illetve a Pszichológia Diákkör tárgyi eszközöket szerzett be, melyek a programban részt vevő hallgatók kutatásait segítették elő.

A program csúcspontjaként 2018 áprilisában kari TDK konferenciát szerveztünk, melyhez kapcsolódóan tárgyi eszközöket szereztünk be (1db laptop, 2 db hangfal és 2 db fali konzol).


A Kar TDT beszámolója alapján