Történelemtanár MA


Képzési forma: mester (MA)


Tagozat: 5 féléves nappali és 2 féléves levelező.


Képzési idő: tanári mesterszakon 2-5 félév


Szakképzettség megnevezése: okleveles történelem szakos tanár


A képzés célja tanári szakon:

Az alapfokon megszerzett (BA) vagy más fölsőfokú képzettségre alapozva olyan tanárok képzése, akik a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben folytatandó oktatási-pedagógiai tevékenységhez itt kapnak megfelelő szakmai fölkészítést, amely egyben a tanulmányok doktori szintű folytatását is lehetővé


Elhelyezkedési lehetőségek

A végzősök hagyományos foglalkoztatása főként az állami szektorban lehetséges: a közoktatásban tanárként, felsőfokú oktatási intézet oktatójaként.


Továbbtanulási lehetőségek

A történész doktori képzésbe mindkét szakról van bekapcsolódási lehetőség a kiválót teljesítők számára. A tanulmányokat más (főleg társadalomtudományi) mesterszakon illetve történészi előképzettséget igénylő szakokon (jogi, közgazdasági) érdemes és lehet folytatni.