Szlavisztika MA

A szlavisztika mesterképzés három specializáción (bolgár, szerb és ukrán) folyik. A négy félév során megszerzendő 120 kreditpont tartalmi megoszlása: alapozó ismeretek, közös szlavisztikai ismeretek, nyelvi képzés és szakdolgozati szeminárium (67 pont), differenciált szakmai ismeretek: a specializációnak megfelelő nyelvészet, nyelvtörténet és irodalomtudomány (43 pont), szabadon választható ismeretek (10 pont).

A három specializáció tehát a törzsanyaghoz tartozó nyelvi képzésben, továbbá a differenciált szakmai ismeretek tárgyában és nyelvében különbözik. Az ugyanitt szereplő specializáció nyelvészeti vagy irodalomtudományi ismeretmélyítést jelent, melynek kreditpontjai nemcsak órai foglalkozások, hanem órán kívüli gyakorlat (pl. publikáció, OTDK részvétel, demonstrátori munka stb.) útján is megszerezhetők. A szlavisztikai mesterképzési szakot elvégző hallgatók képessé válnak arra, hogy tanulmányaikat doktori képzés keretében folytassák.