Orosz nyelv és irodalom MA

Az orosz nyelv és irodalom mesterszakon olyan 4 féléves képzés folyik, ahol lehetőség nyílik az alapképzésben kényszerűen háttérbe szorult differenciált szakismeretek megszerzésére, mindenek előtt a kötelezően választható nyelvészeti és irodalmi specializáció keretein belül. A szlavisztika szak orosz szakirányán megszerezhető középszintű nyelvi és szakmai ismeretek megalapozzák a továbblépést a választott szakterületen, az egyes specializációk magas szintű tudást biztosítanak mind gyakorlati nyelvi, mind elméleti vonatkozásban. A képzésben részvevő hallgatók felkészülnek a russzisztikai oktatásban és kutatásban önálló kutatói és alkalmazói feladatok ellátására, illetve megfelelő ismereteket szereznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.