Könyvtártudomány MA

A mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik birtokában az információs társadalom alapintézményeiben: könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális információszolgáltató intézményekben és központokban, továbbá egyéb informatikus könyvtáros képzettséget igénylő területeken – a korszerű információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva – képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, bemutatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek alkalmazott informatikai feladatok megoldásához, könyvtári vezetői feladatok elvégzéséhez, illetve tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

 

Digitális tartalomfejlesztő menedzser specializáció

A digitális tartalomkezelés bármely formájával magas szinten foglalkozni képes szakemberek iránti igény meredeken emelkedik. A közszférában a „public domain” információk új hulláma, a kormányzati szolgáltatások és adatvagyon egyre nagyobb mértékben webes felületekre való helyezése, az üzleti világban a nyílt hozzáférésű tartalom mennyiségének a keresőoptimalizálás új megoldásait kikényszerítő megnövekedése okozza az igény erősödését. A specializáció során ezért is kerül nagy hangsúly az olyan témákban való jártasságra, mint az Internet és a PR, a hálózott társadalom, a nonprofit szervezetek menedzsmentje, webtechnológia, programozási ismeretek, HTML-ismeretek, multimédia-ismeretek, hálózati ismeretek, hálózati szolgáltatások, adatbázisok szervezése, továbbá a digitális szövegek kezelése, strukturált szövegek, metaadatok és a teljes szövegű adatbázisok kezelése. A specializációt elvégzett hallgatók képessé válnak tartalomszolgáltatási projektek menedzselésére, internetes piackutatás és marketingmunka irányítására, webtervezésre és webszerkesztésre, a multimédiás és közösségi oldalak magas szintű fölhasználására. A fejlett könyvtári informatikai megoldások (könyvtári adatszolgáltatások szervezése, új generációs könyvtári szoftverek) megismerése mellett nagy hangsúlyt kap az információk vizualizációja és a korszerű információszolgáltatások elemzése. A specializációt csak könyvtártudomány szakon tanulók vehetik föl.

 

Régi nyomtatványok feldolgozása specializáció

A specializáció olyan hallgatóknak nyújt magas fokú speciális ismereteket, akik állami és egyházi könyvtárak, múzeumok, levéltárak régi könyves gyűjteményeiben, valamint bármely régi könyves gyűjteménnyel rendelkező egyéb intézményekben dolgoznak majd. A specializációt elvégzett szakemberek a képzés során tanult ismeretek segítségével önállóan el tudják végezni a magyar és idegen nyelvű régi nyomtatványok földolgozását, valamint a régi nyomtatványokat gyűjtő intézmények szervezéséhez, menedzseléséhez szükséges gazdasági és vezetési ismeretekre is szert tesznek. A specializációt csak könyvtártudomány szakon tanulók vehetik föl.