Klasszika-filológia MA

A klasszika-filológia mesterszakon az ókori görög és latin valamint neolatin filológus-képzettség nyelvi, irodalmi és kultúrtörténeti megalapozására van lehetőség. A képzés szerkezetileg az Ókori nyelvek és kultúrák klasszika-filológiai szakirányának BA-képzésére épül, de más BA-programok latin minorral való elvégzése után is felvehető egyéni elbírálás után. Célunk olyan filológus-szakemberek képzése, akik a jelzett területeken szeretnének tudományos munkát folytatni, vagy egyéb, olyan területeken, ahol a kutatáshoz elengedhetetlen a latin és / vagy ógörög nyelv alapos ismerete.

Képzésünk hallgatói kétféle speciális programon vehetnek részt és mélyíthetik el egy-egy irányban tudásukat. „Latin specializációnk” a klasszikus római irodalom és nyelvészet valamint egyes késő ókori irodalmi, nyelvi és művelődéstörténeti területek ismereteiből készíti fel hallgatóit. Jórészt klasszikus szövegek tanulmányozásán keresztül képzi a latin iránt érdeklődő hallgatókat. A nyelvi képzést egyes nyelvészeti, irodalmi és kultúrtörténeti diszciplínákba való bevezetéssel egészíti ki. A programban való részvétel során lehetőség nyílik önálló kutatásra tapasztalt tutorok irányításával, és sikeres elvégzése eseten az Irodalomtudományi Doktori Iskola Antik irodalom alprogramjában doktori képzésre való jelentkezésre is lehetőség van.

Az „Antik örökség program” specializációnk megismertet a magyarországi és európai közép- és neolatin jelentős alkotóival, szövegeivel, korszakaival, irányzataival és intézményeivel a 11. századtól a 18. század elejéig, a korszak tanulmányozásához szükséges speciális művelődéstörténeti és segédtudományi ismeretekkel, speciális nyelvi ismeretekkel, a kor irodalmának megértéséhez szükséges gondolkodás- és tudománytörténeti jelenségekkel, a korszak világirodalmának jelentős szövegeivel, ezek magyarországi hatástörténetével. Legkiválóbb hallgatói az Irodalomtudományi Doktori Iskola Neolatin Filológia programján folytathatják tanulmányaikat doktori szinten.