Finnugrisztika MA

A Finnugrisztika mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik finnugrisztikai ismereteik birtokában alkalmasak szakterületükön tudományos munka végzésére. Ismerik az uráli (finnugor) nyelvek kialakulásának folyamatait, történetileg és társadalmilag változó formáit, beszélőik politikai, szociológiai, kulturális, gazdasági és nyelvi helyzetét. A képzés keretében több finnugor nyelvet (finn, udmurt) anyanyelvi lektortól lehet elsajátítani, valamint ezek mellett észt, obi-ugor (manysi) és szamojéd (nganaszan) nyelveket is lehet választani.

A finnugrisztika nemzetközi tudomány, ami egyrészt az ismeretek jellegét, másrészt pedig az ismeretek elsajátításának módját is meghatározza. A tanszék kiterjedt és jól működő nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően segíti és támogatja a szakos hallgatók külföldi tanulmányait, részképzését. Hallgatóink rendszeresen részt vesznek sikeres nemzetközi finnugor kurzusokon is, ahol más egyetemek finnugor szakos hallgatóival tanulhatnak együtt a szakma legelismertebb tudósaitól.

A végzett hallgatóinknak nem csupán itthon, hanem külföldön is esélye van a szakma művelésére. A szakunkon végzett hallgatók finn és/vagy észt nyelvi tudása nyelvtanári, fordítói pályára is alkalmassá teszi őket. Ezen kívül hallgatóink különböző cégeknél, a legkülönfélébb területeken állják meg a helyüket. Az idegen nyelvek tudása sok munkahelyen alapkövetelmény, a különlegesebb nyelvek ismerete pedig számos helyen nagy előny. E képzés elvégzése után továbbtanulásra az uralisztikai PhD-programban nyílhat lehetőség. A legkiválóbbak jó eséllyel jelentkezhetnek doktori képzésre, akár az SZTE nyelvtudományi doktori iskolájába, vagy akár Európa több nyelvészeti doktori képzésére.