Filozófia MA

A Filozófia szakmai mesterképzés célja, hogy elmélyült filozófiai ismereteket nyújtson és bevezessen a filozófiai reflexió magasabb szintű művelésébe. A mesterképzési szak közvetlen folytatása kíván lenni a Szabad bölcsészet BA alapszak filozófia, etika és művészettörténet specializációinak, de várunk olyan jelentkezőket is, akik e három specializációnak megfelelő minort végezték el, vagy más alapszakon szereztek a filozófiai diszciplínák szempontjából figyelembe vehető krediteket. A mesterképzési szak két modult foglal magába: filozófiatörténet és művészetfilozófia (kurátori ismeretek) modult. A képzés a modulokon kívüli kötelező és a szabadon választható tárgyakra épül. Ezek között is felvehetőek a két modulnak megfelelő szakdiszciplináris kurzusok. A filozófia mesterképzési szak tanterve nagy teret szentel a filozófiai módszertannak, és a kurzusok közötti szabad választásnak. A mesterképzési szak felkészítést nyújt a Filozófiai Tanszék Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolába való jelentkezéshez is, ahol a Metafizika és metafizika kritika, a Társadalomfilozófia, az Etika és alkalmazott filozófia, a Művészetfilozófia, a Kultúraelmélet, illetve a Valláselmélet alprogramok közül választhatnak a hallgatók.