Filozófia MA

A Filozófia szakmai mesterképzés célja, hogy elmélyült filozófiai ismereteket nyújtson és bevezessen a filozófiai reflexió magasabb szintű művelésébe. A mesterképzési szak közvetlen folytatása kíván lenni a Szabad bölcsészet BA alapszak filozófia, etika és esztétika specializációinak, de várunk olyan jelentkezőket is, akik e három specializációnak megfelelő minort végezték el, vagy más alapszakon szereztek a filozófiai diszciplínák szempontjából figyelembe vehető krediteket. A mesterképzési szak két modult foglal magába: filozófiatörténet és művészetfilozófia (kurátori ismeretek) modult. A képzés a modulokon kívüli kötelező és a szabadon választható tárgyakra épül. Ezek között is felvehetőek a két modulnak megfelelő szakdiszciplináris kurzusok. A filozófia mesterképzési szak tanterve nagy teret szentel a filozófiai módszertannak, és a kurzusok közötti szabad választásnak. A két modulnak köszönhetően a mesterképzési szak felkészítést nyúlt a Filozófiai Doktori Iskola három alprogramjára is: Metafizika, Etika és társadalomfilozófia illetve Esztétika alprogramokra. A művészetelméleti és kurátori specializáció gyakorlati képzést is tartalmaz, amelynek célja az elemző, argumentatív, problémakezelő képességek és kompetenciák, ill. az általános műveltség és műérzékenység elmélyítése. Mindez kiegészül a kortárs művészeti életben elengedhetetlen gazdasági, szervezési és jogi ismeretek elsajátításával. A specializáció mindezek mellett megteremti az összeköttetést a Filozófia Tanszék által gondozott BA alapképzés és a doktori képzés (Művészetfilozófia alprogram) között.