Elméleti nyelvészet MA

A szak célja nemzetközi színvonalon versenyképes kutatónyelvészek képzése. Megőrizendő ezt az egyedülálló értékelést, a kurzusaink tartalmát évről évre továbbfejlesztjük az adott területen keletkezett nemzetközi tudományos eredmények beépítésével és az oktatók új kutatási eredményeinek felhasználásával. A színvonalas tárgyi tudás kialakításával párhuzamosan fejlesztjük a kutatómunkához nélkülözhetetlen kreatív, problémafelvető- és megoldó gondolkodást.

Az alább ismertetett specializációk különböző jellegüknek megfelelően eltérően írják elő a kurzuskínálatunkból kötelezően, illetve választhatóan megszerzendő kreditszámokat.

  1. A Nyelvelmélet specializáció célja, hogy a fonológiai, mondattani, jelentéstani és pragmatikai elméleteket mint magyarázó eszközöket és kutatási módszertanokat sajátítsák el a hallgatók. Ennek során a hallgató sokféle nyelvészeti elmélettel, de egységes szemlélettel találkozik: mindegyik bemutatott elmélet a nyelvben feltárandó és megmagyarázandó rendszert lát.
  2. A Pragmatika specializáció célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pragmatikai kutatások nemzetközi eredményeivel, és ezek alkalmazásával képesek legyenek a nyelvhasználat működésének vizsgálatára mind elméleti szinten, mind beszélt nyelvi vagy írott korpuszok alapján. A specializáció tehát elméleteket és empirikus vizsgálati módszertanokat is elsajátíttat.
  3. A Számítógépes nyelvészet specializáció célja olyan hallgatókat nevelni, akik képesek az elméleti nyelvészeti tudásukat számítógépes alkalmazásokban is kamatoztatni, akár az elméleti eredmények számítógépes implementációja során, akár a számítógépes problémáknál nyelvész szakértőként. A képzés nemcsak az egyéni kutatómunkára készít fel, hanem a csoportos problémamegoldásra is.

 

Elérhetőségek:

tanszéki honlap: http://ling.bibl.u-szeged.hu/

e-mail: nyelveszet@hung.u-szeged.hu