Anglisztika MA

Az anglisztika mesterszakon főképpen az interdiszciplináris kultúratudományokra, a társadalmi nemek kritikai tanulmányozására és az alkalmazott nyelvészet tudományos és gyakorlati vívmányaira koncentrálva mélyítjük el a hallgatók tudását. A Quacquarelli Symonds (QS) 2019-es tudományterületi listáin a Szegedi Tudományegyetem a „linguistics” (nyelvészet) kategóriában érte el a legjobb eredményt (a 201–250. helyen végzett), miközben az SZTE lett a legjobb magyar felsőoktatási intézmény. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet. Ismerik az angol nyelvű országok, közöttük Nagy-Britannia, Írország, az Egyesült Államok és Kanada irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, továbbá a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb mai irányzatait, kutatási területeit, és azoknak elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit.

A képzés szerkezete:

  1. Alapozó törzstárgyak 1-5: (20 kredit) Irodalom- és kultúraelméletek - történeti megközelítések, A brit és az amerikai irodalom és kultúra elméletei, Az angol nyelvészet megközelítései, Társadalmi nyelvhasználat, Kutatási módszerek az információs társadalomban.
  2. Szakmai törzstárgyak 6-8: (15 kredit) Angol nyelvtan: szisztemikus – funkcionális megközelítés, A kultúra multimedialitása, A társadalmi nem elméletei kulturális – történeti megközelítésben
  3. Differenciált szakmai ismeretek 9-18: (50 kredit) Ebben a modulban a a specializálódásnak megfelelően vesznek fel előadásokat és szemináriumokat a hallgatók. Emellett mindhárom specializáción belül kötelező két kurzus: Advanced Research Methods, Thesis Writing Seminar.

Összesen 120 kredit

 

Specializációk:

  1. Angol kultúra és társadalom: interdiszciplináris kultúratudomány
  2. Angol alkalmazott nyelvészet
  3. Angol kultúra és társadalom: a társadalmi nem az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban

 

A specializációk jellegét az alábbi főelőadások szemléltetik:

  1. Angol kultúra és társadalom: interdiszciplináris kultúratudomány

Reneszánsz dráma és a látványosság társadalmi gyakorlatai

A hosszú 18. század

A nemzeti kultúra és identitás megteremtése/ A posztmodernizmus – a modernizmus felülvizsgálatával

A populáris kultúra kialakulása

  1. Angol alkalmazott nyelvészet

A beszélt nyelv kutatása: amerikai és brit angol

Szociopragmatika

Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe

Szociolingvisztika

A diszkurzus interdiszciplináris elmélete

  1. Angol kultúra és társadalom: a társadalmi nem az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban

Bevezetés a társadalmi nem tanulmányokba

A társadalmi nemek, fajok, osztályok elméletei

A női test és a szubjektivitás