Amerikanisztika MA

Az amerikanisztika mesterképzési szak célja az Egyesült Államok kultúrájának és társadalmi életének magas szintű tanulmányozása. A képzés egyesíti a klasszikus tudományterületek (irodalom-, történet- és nyelvtudomány) hagyományait a modern művelődéstörténet és kulturális stúdiumok elméleti és módszertani megközelítéseivel. A program által nyújtott ismeretek általános segítséget adnak. A képzés első félévében a hallgatók bevezető stúdiumokon keresztül ismerkednek meg az amerikai irodalom, történelem, kultúra, valamint az amerikai angol nyelv egyes jelenségeivel és kérdéseivel, míg a képzés hátralévő részében elmélyítő kurzusokon keresztül szereznek jártasságot az amerikai eszmetörténet, politikai, populáris és vizuális kultúra, amerikai-magyar kapcsolatok, társadalmi nem és identitás témaköreiben. A képzést szakdolgozat készítése és annak védése zárja.