Amerikanisztika MA

Tájékoztató füzet 2018

amerik


Képzési forma, tagozat: teljes idejű, nappali tagozat


A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az amerikanisztika területén megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik és készségeik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az amerikai angol nyelvet. Ismerik az angol nyelvű országok, közöttük elsősorban az Amerikai Egyesült Államok kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, az amerikai jelen és múlt valamennyi lényeges vonatkozását. Ezen túlmenően speciális jártasságot szereznek az ezekkel kapcsolatban megfogalmazott problémák kritikai vizsgálatában, különös tekintettel a kortárs kultúratudomány és vizuális reprezentáció által nyújtott módszerekre.


A szakképzettség megnevezése: okleveles amerikanisztika szakos bölcsész (MA in American Studies)


A szakirányok rövid leírása: nincsenek szakirányok


Főbb tárgyak: American cultural studies; Visual representations: American arts and media; American intellectual history; American literature and its context; American film arts and the media; Dissenting voices in American culture: language, religion, gender, ethnicity


Továbbtanulási lehetőségek: A szakot sikeresen elvégző hallgatók felkészültségük alapján képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására – elsősorban a bölcsészettudományban.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Megszerzett tudásuk birtokában a végzett hallgatók képesek lesznek arra, hogy szaktudásukat az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális életben alkalmazzák.


Elérhetőségek (tanszéki honlap, e-mail):

http://amerikanisztika.ieas-szeged.hu, ieas@lit.u-szeged.hu

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.