Dr. Kovács Katalin - Publikációk

Könyvek:

A tudom-is-én-micsoda fogalma. (Források és tanulmányok), szerk. Bartha-Kovács K. és Szécsényi E., Budapest, L’Harmattan, 2010. [társszerkesztés, fordítások és tanulmány] (193 o.) ISBN: 978-963-236-342-4. http://www.harmattan.hu/konyv_704.html

A csend alakzatai a festészetben, Budapest, L’Harmattan, 2010. (174 o. ill.), ISBN: 978-963-236-335-6. http://www.harmattan.hu/konyv_701.html

A szenvedélyek kifejezése és a műfajok hierarchiája. A francia festészetelméleti gondolkodás kezdetei, Budapest, Eötvös Kiadó, 2004 (224 o. ill.), ISBN: 963-7338-04-7

L’expression des passions dans la pensée picturale de Diderot et de ses prédécesseurs, Szeged, JatePress, 2003 (153 o.)

L’expression des passions et la hiérarchie des genres picturaux dans la pensée picturale de Diderot et de ses prédécesseurs, Lille, Presses Universitaires de Septentrion (Thèse à la carte), 2002 (389 o. ill.), ISBN: 2-284-02766-0

 

Cikkek, tanulmányok:

« "Un Peintre est comme un Orateur" : L’art de la persuasion en peinture au XVIIe siècle en France », actes du colloque « Art et persuasion » organisé à Pau, éd. par B. Rougé (megjelenés alatt)

« Au rythme de la danse », actes du colloque « Watteau et la danse » organisé à Valenciennes (les 9-10 décembre 2010) par C. Rauseo – V. Toutain-Quittelier (megjelenés alatt)

« "Ce je ne sais quoi qu’on a toujours à la bouche et qu’on ne peut bien exprimer" : figures de la grâce chez Watteau et dans le discours sur l’art français de son époque, actes du colloque « Watteau et la grâce » organisé à Valenciennes (les 2-3 avril 2009), par C. Rauseo – V. Toutain-Quittelier (megjelenés alatt)

« La représentation des sens dans la peinture française du XVIIe siècle : la Vanité aux cinq sens », actes du colloque « Les cinq sens de l’Antiquité à nos jours » organisé à Bordeaux les 24-26 octobre 2012, éd. par G. Puccini-Delbey (megjelenés alatt)

« A szatíra műfaja a festészetben : Louis Maeterlinck flamand festészetről szóló írásának elemzése », in Közelítések a szatírához. Narratív párbeszédek, szerk. Ferenczi Attila és Hajdu Péter, Budapest, L’Harmattan ("Párbeszéd-kötetek", 6), 2013, 139-150. o.

« Comment traduire le style de Diderot critique d’art ? », in Felvilágosodás – Enlightenment – Lumières, II. kötet: Traduire Diderot, actes du colloque organisé à Szeged (le 27 mars 2013), éd. par K. Bartha-Kovács et O. Penke, Szeged, JATEPress, 2013, 39-47. o.

« Visszaadható-e Diderot stílusa magyarul? Diderot Szalonjainak fordítási nehézségeiről”, Magyar Tudomány (Diderot 300, vendégszerkesztő: Ludassy Mária), 2013/11, 1349-1357. o. http://www.matud.iif.hu/2013/11/11.htm

« Pojem intímneho v maliarstve 17. storočia : Poussinove autoportréty a Vermeerove žánrové výjavy » [« Le concept d’intime dans la peinture du XVIIe siècle : les autoportraits de Poussin et les scènes de genre de Vermeer »], in Filozofia, Ročnik 68, 2013 (actes du colloque « Interiorita, Exteriorita, Responzivita »), éd. par R. Karul, J. Tomašovičová, J. Vydrová, 144-156. o.

« Loupe à la main : la construction médiatique de l’amateur, littérateur d’un genre nouveau au XVIIIe siècle », in La médiatisation du littéraire dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles, éd. par F. Boulerie, Tübingen, Narr Verlag, coll. "Biblio 17", 2013, 187-202. o.

« La notion de la manière dans le discours sur l’art français du XVIIIe siècle : la "manière inimitable" de Watteau », La Licorne, n° 102 (« Une histoire de la manière »), éd. par A. Bernadet et G. Dessons, Presses Universitaires de Rennes, 2013, 117-134. o.

« Philosophie du sublime, poétique des ruines : la critique d’art de Diderot », in Entre érudition et création, éd. par P. Hummel, Paris, Editions Philologicum, 2013, 77-90. o.

« Melankólia és mesterkéltség : Watteau megítélése a XVIII. században », in Felvilágosodás – Enlightenment – Lumières (I. kötet: „Képek, szövegek, olvasatok”), szerk. Bartha-Kovács K. – Penke O. – Szász G., Szeged, JATEPress, 2012, 13-25. o.

« Les critiques d’art, "mauvais spectateurs" des tableaux au XVIIIe siècle ? », in Iudicium Indoctum. Etudes sur la réception des œuvres du point de vue de leur appréciation, éd. par P. Hummel, Paris, Editions Philologicum (Coll. "Philologicum)", 2012, 77-93. o.

« Watteau, artiste mélancolique et étranger à son temps ? », actes de la XXe Université d’été de l’Association Jan Hus (Olomouc, 3-7 juillet 2011), Romanica Olomoucensia, vol. 24 Supplementum, 2012, éd. par M. Voždová, 17-27. o.

« Esthétique du sentiment et langage affectif : quelques aspects de la réflexion esthétique de Du Bos », in Archiwum Historii Filozofii Myśli Społecznej (Archive of the History of Philosophy and Social Though), 2012, vol. 57 (Supplement) éd. par R. Smoczyński – W. Starzyński, 165-178. o.

« A burke-i fenséges fogalma a francia szenvedélyelméletek tükrében », in Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás, szerk. Horkay Hörcher F. és Szilágyi M., Budapest, Ráció Kiadó, 2011, 15-26. o.

« Vanitatum vanitas : a festészet és az érzékek », in Corollarium. Tanulmányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére, szerk. Czerovszki M. és Nagyillés J., Szeged, Hungaria, 2010, 17-22. o.

« Variations sur la représentation picturale des passions : la conférence de Charles Le Brun », in Les passions de l’âme, actes de la XIXe Université d’été de l’Association Jan Hus (Smolenice, 4-9 juillet 2010), sous la dir. de B. Geistova Čakovska – R. Karul – A. Tureková, Bratislava, Aleph, 2010, 95-110. o.

« L’écriture des ruines au XVIIIe siècle : vestiges et vertige », in Verbum Analecta Neolatina, XII/2, éd. A. Ádám, 2010, 269-278. o. http://www.verbum-analectaneolatina.hu/articles/pdf/12-2-02.pdf« Au rythme de la danse », actes du colloque « Watteau et la danse » organisé à Valenciennes, les 9-10 décembre 2010, par Chris Rauseo et Valentine Toutain-Quittelier / megjelenés alatt

« Variations sur la représentation picturale des passions : la conférence de Charles Le Brun », actes de l’Université d’été de Smolenice, juillet 2010, szerk. Barbora Čakovska-Geistova – Robert Karul / megjelenés alatt

« "Ce je ne sais quoi qu’on a toujours à la bouche et qu’on ne peut bien exprimer" : figures de la grâce chez Watteau et dans le discours sur l’art français de son époque », actes du colloque « Watteau et la grâce » organisé à Valenciennes, les 2-3 avril 2009, par Chris Rauseo et Valentine Toutain-Quittelier / megjelenés alatt

« L’écriture des ruines au XVIIIe siècle : vestiges et vertige », in Verbum, 2011 / megjelenés alatt

« A burke-i fenséges fogalma a francia szenvedélyelméletek tükrében », in Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Esztétika Tanszéke és az ELTE BTK XVIII-XIX. Századi Tanszékének "A magyar és európai felvilágosodás" Doktoriskolája szervezésében), 2008 november 7-8, Piliscsaba / megjelenés alatt

« A kellem, a báj és a tudom is én micsoda a francia festészetben », in A tudom-is-én-micsoda fogalma. (Források és tanulmányok), szerk. Bartha-Kovács K. és Szécsényi E., Budapest, L’Harmattan, 2010, 141-150. o.

« Le silence comme présence : représentations du Vide dans la peinture de paysage chinoise », in Revue d’Etudes Françaises (Silence, absence, les formes du non-dit), actes du colloque des 9es Journées d’Etudes Françaises, organisé par le Département de Français de l’Université Catholique Pázmány Péter de Piliscsaba (Esztergom 2009), textes réunis par A. Ádám, Budapest, 2009, 23-30. o.

« La figure de l’amateur au XVIIIe siècle : l’amateur et la critique d’art », in Acta Romanica, t. XXVI « Varia », éd. par K. Kovács et Á. Nagy, Szeged, JATEPress, 2009, 81-91. o.

« L’autoportrait chez Poussin », in « Écritures de soi », actes du colloque de la 8e des Journées d’Etudes Françaises, Veszprém, textes réunis par A. Désfalvi-Tóth, Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 2009, 159-164. o.

« La Vanité au XVIIe siècle : pouvoir de séduction et passage du temps », textes réunis par K. Kovács et Á. Nagy (actes du Séminaire doctoral organisé à Szeged les 25-26 octobre 2007), Szeged, JATEPress, 2008, 25-30. o.

« La couleur et le sentiment de la chair dans les premiers Salons de Diderot », in Diderot Studies, Genève, Droz, n° 30, 2008, 125-141. o.

« Le trouble sublimé de Lajos Gulácsy », in Plaisir, souffrance, sublimation, textes réunis par J.-M. Devésa (actes du colloque organisé à Bordeaux les 8-10 décembre 2005), Bordeaux, Pleine Page Éditeur, 2007, 259-267. o.

« Kísérlet egy szó szemantikai mezőjének körülírására: a csend a művészetekben », in „Tavasz jáde csigái” avagy „Zöld kagyló forma tavasz”, szerk. Kovács K., Nagy Á., Szeged, Grimm Kiadó, 2007, 97-104. o.

« A szenvedélyek kifejezése és a műfaji hierarchia a francia festészetelméleti gondolkodásban », in Bölcsészműhely, szerk. Vajda Zoltán, Szeged, JATEPress, 2007, 65-74. o.

« La question de l’inachèvement dans la critique d’art de Diderot », in L’un et le multiple, éd. par Zs. Simonffy, Budapest, Tinta Kiadó, 2006, 68-77. o.

« A „szenvedély arca” a XVII. századi francia festészetelméleti gondolkodásban: Le Brun Értekezése és művének hatása », in « Természeted az arcodon ». A fiziognómia története az ókortól a XVII. századig, 2. kötet, szerk. Vígh Éva, Szeged, JATEPress, 2006, 415-423. o.

« Le Brun, Félibien et l’expression des passions dans la théorie picturale », in « Prismes irisés. Textes recueillis sur les littératures classiques et modernes, études réunies par T. Gyimesi, B. Koncz, A. Kőrös, K. Kovács, M. Pálfy, Szeged, Klebelsberg Kuno Egyetemi Kiadó, 2006, 127-133. o.

« L’espace du silence dans le tableau », in Cultivateur de son jardin. Mélanges offerts à Imre Vörös, Université Eötvös Loránd, Département d’Études Françaises / Centre Interuniversitaire d’Études Françaises, textes réunis par I. Cseppentő, Budapest, 2006, 91-105. o.

« Le corps passionné et le discours passionnel dans les écrits sur l’art français aux XVIIe et XVIIIe siècles », textes réunis par J.-M. Devésa (actes du colloque « Modèles, fantasmes et intimité » organisé à Bordeaux le 10 décembre 2004), Bordeaux, Pleine Page Editeur, 2005, 139-156. o.

« La manifestation de la notion de sublime dans les récits de voyage français et hongrois », in Mille ans de contacts II, textes réunis par Z. Tringli et F. Tóth (actes du colloque organisé à Sárvár les 31 mai – 1er juin 2002), Szombathely, Département de Français de l’Ecole Supérieure Dániel Berzsenyi, 2004, 183-194. o.

« La critique d’art au XVIIIe siècle : vers une expérience des limites ? », in Acta Romanica, t. XXIII, actes du colloque « Les genres en transition », organisé à Szeged les 8-9 octobre, textes réunis par K. Kovács, Szeged, JatePress, 2004, 119-126. o.

« La réticence dans les Salons de Diderot », in La Licorne, études réunies par L. Louvel et C. Rannoux, Presses Universitaires de Rennes, 2004, 256-275. o.

« L’expression des passions dans la théorie dramatique de Diderot », études réunies par S. Albert, T. Gyimesi, K. Kovács, in Acta Romanica, t. XXII, Szeged, JatePress, 2003, 93-103. o.

« Le principe de la hiérarchie des genres dans les Salons de Diderot », études réunies par O. Penke, I. Kovács, T. Gyimesi, in Acta Romanica, t. XXI. (Etudes Doctorales V), Szeged, JatePress, 2002, 29-37. o.

« La naissance d’un genre littéraire : la critique d’art au XVIIIe siècle », in Théories et débats esthétiques au dix-huitième siècle, textes édités par E. Décultot et M. Ledbury, Paris, Honoré Champion, 2001, 211-232 o. (Etudes Internationales sur le dix-huitième siècle)

« Quelques aspects de l’apport de la réflexion picturale française sur la constitution de la pensée picturale en Hongrie », in Mille ans de contacts. Relations franco-hongroises de l’an mil à nos jours, textes réunis par M. Payet et F. Tóth, (actes du colloque tenu à Szombathely les 18-19 avril 2000) Szombathely, Département de Français de l’Ecole Supérieure Dániel Berzsenyi, 2001, 171-183. o.

« La perspective du spectateur dans les Salons de Diderot », in Acta Romanica, t. XX. (Etudes Doctorales IV), Szeged, JatePress, 2000, 15-24. o.

« Le critère de l’expressivité dans les Salons de Diderot », in Acta Romanica, t. XIX. (Etudes Doctorales II), Szeged, JatePress, 1999, 7-15. o.

« Le modèle dramatique et pictural dans les écrits des théoriciens du dix-septième siècle », in Acta Romanica, t. XVII (Etudes Doctorales II), Szeged, JatePress, 1998, 7-18. o.

« A ‘romok költészete’ – Hubert Robert Diderot művészetkritikai írásainak tükrében », in Művészettörténeti Értesítő XLVI, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1997, 3/4, 139-146. o.

« La critique d’art, discours aux frontières de l’image et de la parole », in Acta Romanica, t. XVII (Etudes Doctorales I), Szeged, JatePress, 1997, 27-38. o.

« La question de la hiérarchie dans la critique d’art de Diderot », in Acta Romanica, t. XVI (Studia Iuvenum), Szeged, JatePress, 1996, 59-71. o.

 

Elektronikus publikációk :

« Le langage du silence : la peinture de Chardin dans les écrits sur l’art français du XVIIIe siècle », in Loxias 33 « Qu’il parle maintenant ou se taise à jamais... » Les effets du silence dans le processus de création 2 (Mise en art du silence) mis en ligne le 15 juin 2011, URL : http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=6743.

« Aspects de viol dans l’œuvre de Béla Kondor : viol de l’image, viol du langage », actes du colloque international « Viol, violence, corps et identité », organisé à Bordeaux les 13-15 décembre 2007 http://stigma.site.free.fr/3.doc

« Remarques à propos d’un concept absent : la manière dans le champ de la réflexion sur l’art hongroise » (7 o.), http://polartnet.fre.fr/textes/biblios_autres/Chantier_Maniere.pdf

 

Könyvismertetések, recenziók :

KOVÁCS Eszter, Az utazás szerepe és kritikája Diderot fiktív, filozófiai és politikai műveiben, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2009, 228. o. In Helikon. Irodalomtudományi Szemle, 2012/3-4. szám, LXVIII. évf. („Boccaccio 700”), 630-631. o. 

LICHTENSTEIN, Jacqueline, La tache aveugle. Essai sur les relations de la peinture et de la sculpture à l’âge moderne. Paris, Gallimard NRF Essais, 2003, 263 p. / megjelenés alatt

DESSONS, Gérard, Rembrandt, l’odeur de la peinture. A partir d’une question posée à la peinture représentative. Paris, Editions Laurence Teper, 2006. 150 p. In Helikon. Irodalomtudományi Szemle, 2007/1-2 („Alteritás, Poétika, Filozófia”), 314-315. o.

DESSONS, Gérard, L’Art et la manière. Art, littérature, langage, Paris, Champion, 2004, 430 o. (Bibliothèque de littérature générale et comparée, n° 50). In Helikon. Irodalomtudományi Szemle, 2005/3 („Régi az újban”), 370-371. o.

GUEDRON, Martial, De chair et de marbre. Imiter et exprimer le nu en France (1745-1815), Paris, Champion, 2003 (« Les Dix-huitièmes siècles »), 266 o. ill. In Studi Francesi, n° 144, 2004.

Effets de cadre. De la limite en art (Esthétiques – hors cadre), Presses Universitaires de Vincennes, 2003, 174 o. In Helikon. Irodalomtudományi Szemle, 2004 / 1-2 szám, 279-282. o.


Fordítás :

Denis Diderot, „A Vernet-séta” (1767, az első és a hetedik séta fordítása), in Diderot – esztétika, politika, filozófia, szerk. Kovács Eszter, Penke Olga, Szász Géza, Budapest, L’Harmattan (Rezonőr sorozat), 2013 (megjelenés alatt) 

André Félibien, « A szépségről és a kellemről » (1666 ; részlet), in A tudom-is-én-micsoda fogalma. (Források és tanulmányok), szerk. Bartha-Kovács Katalin és Szécsényi Endre, Budapest, L’Harmattan, 2010, 11-13. o.

Dominique Bouhours, « A tenger » (1671), in A tudom-is-én-micsoda fogalma. (Források és tanulmányok), szerk. Bartha-Kovács Katalin és Szécsényi Endre, Budapest, L’Harmattan, 2010, 14-30. o.

Charles Le Brun, Értekezés a szenvedélyekről, in « Természeted az arcodon ». A fiziognómia története az ókortól a XVII. századig, 2. kötet, szerk. Vígh Éva, Szeged, JATEPress, 2006, 261-275. o.

 

Szépirodalmi szövegek :

Az árnyék, novella, in Újévi irodalmi antológia, Lyra – a Boldog Jövőnkért Alapítvány irodalmi antológiája, Pápa, 2005/01-02, 54. o.

A Rája, novella, in Holmi, 1998/07, 988-989. o.