Szajbély Mihály

Szajbély Mihály

Elérhetőség

e-mail: szajbely [at] hung [dot] u-szeged [dot] hu

fogadóóra: kedd, 13.00–14.00

felsőfokú tanulmányok

1971–1972 JATE Jogtudományi Kar

1972–1977 JATE Bölcsészettudományi Kar

1977 magyar szakos középiskolai tanári diploma, „Speciális magyar irodalomtörténeti és irodalomelméleti képzésben részesült” bejegyzéssel


tudományos előmenetel

1979 egyetemi doktor

1986 az irodalomtudományok kandidátusa

2004 az MTA doktora


egyetemi előmenetel

1977 a JATE , majd jogutódja, az SZTE BTK oktatója. Beosztásai: ösztöndíjas gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens, tanszékvezető docens, tanszékvezető egyetemi tanár beosztásban (1992–2002.: Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék; 2002-től: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék; 2012–2014 között e tanszék vezetése mellett a Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, 2014. február 1-től a Magyar Irodalmi Tabszék megbízott vezetője is)
1993 a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskoláján belül a 19. századi magyar irodalomról szóló alprogram vezetője.
1999 habilitáció (irodalomtudomány, Szegedi Tudományegyetem)
2010–2013 között a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet vezetője, 2013-tól megbízott vezetője

hosszabb külföldi ösztöndíjak


1981-82: kilenc hónapos ausztriai ÖAD-tanulmányút
1988: négy hónapos belgiumi tanulmányút
1999: két hónapos DAAD-ösztöndíjas tanulmányút (Bochum, Ruhr Universität)

kutatási területek

 • klasszikus magyar irodalom, a 20. század elejének magyar irodalma (Csáth Géza)
 • a jugoszláviai (vajdasági) magyar irodalom története
 • sajtó- és médiatörténet, az irodalom médiatörténete
 • a hangjáték médiatörténete és műfaji problémái

oktatási területek

 • klasszikus magyar irodalom
 • sajtó- és médiatörténet
 • társadalomelmélet
 • az irodalom és a társművészetek (intermedialitás)

oktatási tevékenység külföldön

1988-1992: Universität Wien, Institut für Finno-Ugristik (vendégdocens)
1998 (Sommersemester): Humboldt Universität Berlin Seminar für Hungarologie (vendégdocens)
2005-2007: Humboldt Universität, Seminar für Hungarologie (vendégprofesszor, megbízott tanszékvezető)

publikációk

 1. Csáth Géza. Gondolat K., Bp. 1989. (Nagy Magyar Irók)
 2. Álmok álmodói. Irodalomtörténeti tanulmányok. Magvető K. Bp. 1997.
 3. Idzadnak a’ magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig. Akadémiai/Universitas K. Bp. 2001. (Irodalomtudomány és kritika)
 4. A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után. Universitas K. Bp. 2005.
 5. Intermediális randevúk a 19. században. Pannonia K. Pécs 2008. (Thienemann-előadások 3. Sorozatszerkesztő Nagy Imre.)
 6. Jókai Mór. Kalligram K., Pozsony 2010.

részletesen: Magyar Tudományos Művek Tára (http://www.mtmt.hu)