Ötvös Péter

Ötvös PéterElérhetőség

e-mail: otvos.peter [at] gmail [dot] com

tanulmányok

1965–1970 József Attila Tudományegyetem Szeged, magyar-német szak
1971–1974 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, filozófia szak

szakmai életrajz

1970–1973 tudományos ösztöndíjas gyakornok (JATE Filozófia Tanszék)
1972 dr. univ
1973–1975 tanársegéd (JATE Filozófia Tanszék);
1975–1978 tanársegéd (JATE I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)
1978–1988 adjunktus
1986 az irodalomtudomány kandidátusa
1988–2012 januárig egyetemi docens (JATE, később SzTE)
2012 egyetemi magántanár


kutatási terület

 • 17. századi magyar irodalomtörténet és német nyelvű kortárs kapcsolatai, olvasmányműveltség


oktatási terület

 • régi magyar irodalom, illetve a koraújkori szövegek kortárs recepciója, szövegelemzés

 

tagság

 • Nemzetközi Magyar Filológiai (később Hungarológiai) Társaság (1977-)
 • Mitglied der Bilateralen Hungarologenkommission DDR-Ungarn (1986-89)
 • Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit (1989-)
 • Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhundetrts (1990-)
 • Mitglied des Literatur- und kulturwissenschaftlichen Komitees der Österrreichen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (1993-)


tudományos tisztség

SZB Irodalomtudományi Munkabizottság elnök


külföldi ösztöndíjak

1978. október – 1979 június Bécs (Wien)

1988. november–december Pozsony (Bratislava)

1993. február Wolfenbüttel

2006. január Wolfenbüttel

1992–1995 Universität Wien, Institut für Finno-Ugristik, vendégtanár

1997–1999 Universität Wien, Institut für Finno-Ugristik, vendégtanár

belföldi ösztöndíj

1999–2002 Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1999-2002

kitüntetések

1983 kiváló munkáért
2007 Apáczai Csere János-díj
2011 pro universitate-díj


publikációk

Könyvek – monografikus feldolgozások

 1. Pálffy Kata leveleskönyve. Iratok Illésházy István bujdosásának történetéhez 1602-1606. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, szerk.: Keserű Bálint, Szeged, 1991. 199 p.
 2. Balthasar Batthyány und seine Bibliothek. (mit Isván Monok und Edina Zvara), Burgenländische Forschungen Sonderband XXVI. Hg. vom Burgenländischen Landesarchiv, Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert, hg. von István Monok, Péter Ötvös, Band II. Eisenstadt 2004. 313.


Könyvek – szövegkiadások

 1. Széchenyi Zsigmond itáliai körútja 1699–1700. Peregrinatio Hungarorum 1. Szeged, 1988. 58.
 2. Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg) 1535-1721. hrsg. Von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József László Kovács, István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler, Katalin G. Szende, red. von István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler, Szeged, 1994. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/1. Burgenländische Forschungen, Sonderband XIV.) XI, 578.
 3. Lesestoffe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó) 1535-1740. hrsg. Von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler, red. von István Monok, Péter Ötvös, Szeged, 1996, (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/2. Burgenländische Forschungen, Sonderband XV.) 312.
 4. Erdélyi könyvesházak IV/1-2. Bibliotheken in Siebenbürgen IV/1-2. Lesestoffe der siebenbürgen Sachsen, 1575-1750. hg. von István Monok, Péter Ötvös, Attila Verók, Budapest, 2004. OSZK. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/4/1-2.) LII. 1088.


Kötetszerkesztés

 1. Seidler, Wolfram: Buchmarkt und Zeitschriften in Wien, 1760-1785. Studie zur Herausbildung einer literarischen Öffentlichkeit im Österreich des 18. Jahrhunderts, hg. von István Monok, Péter Ötvös, Szeged, 1994, Scriptum (Olvasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám I.) 125.
 2. Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter, Szeged, 1997. 695. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 35.)
 3. Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert, hg. von István Monok, Péter Ötvös, Szeged, Scriptum, 1998. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám II.) 109.
 4. Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus. Jesuiten und die nationalen Kulturverhälnisse Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. Und XVIII. Jahrhundert. Hg. von István Monok, Péter Ötvös. Vorwort von Frédéric Barbier, Szeged, Scriptum, 2001. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám III.) 124.
 5. Bibliothekeken in Güssing im 1. und 17. Jahrhundert. Hg. von István Monok, Péter Ötvös. Band I.: András Koltai: Adam Batthyány und seine Bibliothek, Eisenstadt, 2002. (Burgenländische Forschungen. Sonderband XXIV.) 349.
 6. A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi László, Vadai István, Szeged, 2005. 436.