Labádi Gergely

labadigergely

Elérhetőség

e-mail: glabadi [at] gmail [dot] com

honlap: http://labadigergely.github.io

fogadóóra: csütörtök, 14.00–15.00

felsőfokú tanulmányok

1999 magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár, JATE

2001 történelem szakos középiskolai tanár, SZTE

2007 irodalomtudomány doktora, PhD, SZTE


egyetemi előmenetel

2002 egyetemi tanársegéd, SZTE

2007 egyetemi adjunktus, SZTE

2011 egyetemi docens, SZTE


kutatási terület

 • 18–19. századi magyar irodalom- és kultúrtörténet
 • filológia elmélete és gyakorlata
 • digitalizáció


oktatási terület

 • 18–19. századi magyar irodalomtörténeti szemináriumok és előadások
 • filológiai szemináriumok és előadások
 • digitalizációs szemináriumok


kutatóutak

1998–2002 Kolozsvár (CEEPUS, 4 hónap, hallgatóként)

2002 Bécs (CEEPUS, 1 hónap, hallgatóként)

2005–2007 Kolozsvár (CEEPUS, 2 hónap, oktatóként)

2007 Bécs (CEEPUS, 1 hónap, oktatóként)


díjak, elismerések

2010–2013 Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

2011 Martinkó András-díj


publikációk

 1. A magyar episztola a felvilágosodás korában. Műfaj- és médiatörténeti értelmezés. Budapest. L'Harmattan–Magyar Irodalomtörténeti Társaság. 2008. (Ligatura)
 2. Barátságos mulatozások. Episztolagyűjtemények az 1770–1780-as évekből. Kiad. Labádi Gergely, Budapest, Universitas, 2012.
 3. Gyulay Lajos: Martius 15 (1867. március 14. - 1867. május 30.) S. a. r., bev. Labádi Gergely, Szeged, 2008. (Bevezetés)
 4. Gyulay Lajos: Lotty! - Fanny! (1867. január 21. - 1867. március 3.) A bevezetőt írta Hász-Fehér Katalin, Labádi Gergely. S. a. r. Labádi Gergely. Szeged, 2008. (Bevezetés)
 5. Szemlélő. A Spectator fordítása (1783) S. a. r., bev., jegyz. Balázs Péter, Labádi Gergely, Szeged, 2005. (Online [v0.9])


részletesen: Magyar Tudományos Művek Tára (http://www.mtmt.hu)