Kovács Kriszta

Kovács Kriszta

Elérhetőség

e-mail: karanovo [at] gmail [dot] com

fogadóóra: hétfő, szerda, csütörtök, 10.00–12.00

felsőfokú tanulmányok

1995–2002 József Attila Tudományegyetem és jogutódja a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. Történelem szakos bölcsész és tanár

1998–2002 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és jogutódja a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara, Művelődésszervező szak, média szakirány

1999–2006 József Attila Tudományegyetem és jogutódja a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár. XX. századi magyar irodalom specializáció

2000–2005 Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Régészet szakos bölcsész

2007–2010 Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Irodalomtudományi Doktori Iskola. Modern Magyar Irodalom Alprogram


tudományos előmenetel

2013 PhD fokozat


egyetemi előmenetel

2010. október 1–2011. március 31. tudományos segédmunkatárs: a TÁMOP-4.2.1B-09/1/KONV-2010-0005 projektben

2011. szeptember 1.–2013. április 30. doktorjelölt: a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projektben.

2013 tanársegéd (határozott idejű)

2014 tanársegéd (határozatlan idejű).


kutatási területek

 • a Nyugat prózája
 • térelmélet, térpoétika, az utazás filozófiája
 • multikulturalizmus


oktatási területek

 • előadások és szemináriumok a modern és kortárs magyar irodalom és kultúratudomány tárgykörében
 • A vonat mint különleges tér a 20. század magyar irodalmában. Szeminárium. BA-képzés.
 • Az utazás metaforái a modern magyar irodalomban. Szeminárium. BA-képzés.
 • Multikulturalizmus a Kárpát-medencében. Szeminárium. MA-képzés.
 • A tér poétikája: Útvesztő és labirintus, a tér formái és határai (utca, híd, ajtó) a modernség irodalmában. Előadás. MA-képzés.
 • Térstruktúrák a modern magyar irodalomban. Szeminárium. MA-képzés.
 • Az értelmezés lehetőségei. Szeminárium. MA-képzés.
 • Szakdolgozati szakszeminárium.


publikációk

 1. A tér alakzatai (Hunyady Sándor Szűrve, habbal és Nagy Lajos Budapest Nagykávéház című regényében). Forrás 39 (2007) 10. szám 103–109.
 2. „Lélek és forma” Kaffka Margit művészi fejlődése (Radnóti Miklós doktori disszertációjáról). Tiszatáj 63 (2009) 5. szám 74–85.
 3. Vasút és irodalom. A vonat rituális tere a modern magyar irodalomban. Műhely 33 (2010) 1-2. szám 153–159.
 4. A köztesség és a totalitás terei Hunyady Sándor novellisztikájában (bérház, nyilvánosház, szanatórium) Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Tanulmánygyűjtemény. Szabadka, 2012. Vol. 6., N. 1. 32–41.
 5. Az utazás metaforái, kimozdulás és gyarmatosítás (Hunyady Sándor amerikai témájú írásai, a hajó motívuma Hunyady kisregényében) Forrás 45 (2013) 12. szám 42–49.


részletesen: Magyar Tudományos Művek Tára (http://www.mtmt.hu)