Kovács András

e-mail: kovacsa@hung.u-szeged.hu

fogadóóra: e-mailen egyeztetett időpontban

Felsőfokú tanulmányok

1984 JATE BTK francia szak

1975 JETE BTK magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

1972 Juhász Gyula tanárképző Főiskola magyar és orosz szakos általános iskolai tanár


Hosszabb külföldi ösztöndíjak

1998 öt hét, Franciaország, Amiens, Jules Verne Egyetemen


Tudományos előmenetel

1998 az irodalomtudomány kandidátusa

1976 JATE BTK egyetemi doktor


Egyetemi előmenetel

1994 egyetemi docens

1993 egyetemi adjunktus


Kutatási területek

 • a Nyugat lírája

 • verstan

 • a dialóguspoétika gondolkodástörténeti háttere


Oktatási területek

 • a Nyugat lírája
 • verstan
 • a dialóguspoétika gondolkodástörténeti háttere

Hosszabb terjedelmű oktatási tevékenység külföldön

2004–2006 Szentpétervári Állami Egyetem, Filológiai Fakultás, Finnugor Tanszék (Szentpétervár) vendégoktató

1985–1989 Leningrádi Állami Egyetem, Filológiai Fakultás, Finnugor Tanszék (Leningrád) vendégoktató


Publikációk

 • Füst Milán-dialógusok, szerk. Kovács Kristóf András és Szabolcsi Miklós, Budapest, Anonymus, 2000 (könyv)
 • Zrínyi Miklós: Az idő és hírnév (ritmuselemzés), in: Az idő és hírnév. Zrínyi három epigrammájának ritmikája, szerk. Kecskés András, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézete, l984.
 • Les types d`images poétiques dans la littérature hongroise au début du XX-e sciècle, in: Nouvelles tendances en littérature comparée (dir. et réd. Piroska Sebe Madácsy, Márta Gaál, Jean Bessière) Szeged, l99l.
 • Balladaelemzés a lehetséges világok koncepciója alapján (Kőmíves Kelemenné) in: Studia Poetica 9. A műértelmezés helye az irodalomtudományban, Szeged. l99l.
 • Poezija i dialogicsnoszty. Dialog v poezii Gyula Juhasz in: Voproszü Finno-ugorszkoj Filologii, izd. Szankt-peterburgszkovo Goszudarsztvogo Universziteta, 2001.
 • Megjegyzések a vers ritmusához in: Fűzfa Balázs [szerk.] Ki viszi át a Szerelmet, Szombathely, Savaria University Press, 2011, 144-161. p.