Elérhetőség

e-mail: font [at] hung [dot] u-szeged [dot] hu
fogadóóra:
kedd, 15.00–16.00

Font Zsuzsa

felsőfokú tanulmányok

1976–1981 JATE Bölcsészettudományi Kar Szeged, magyar-történelem szak, régi magyar irodalom speciális képzés

1985–1988 JATE Bölcsészettudományi Kar Szeged, latin nyelvi speciális képzés


tudományos előmenetel

1994 Dr. univ. Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs

1998 az irodalomtudomány kandidátusa, (CSc)


egyetemi előmenetel

1982–1986 könyvtáros, JATE BTK Magyar irodalom tanszékek

1986–1990 tanársegéd, Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs

1990–1993 aspiráns, JATE-MTA

1993–1995 tanársegéd, JATE BTK Régi magyar irodalom tanszék

1995–1998 adjunktus, JATE BTK Régi magyar irodalom tanszék

1998 docens, JATE BTK Régi magyar irodalom tanszék

2003–2012 tanszékvezető, SzTE BTK, Régi magyar irodalom tanszék


hosszabb külföldi ösztöndíjak

1988 Bécs, 3 hónap

1993 Kolozsvár, Szeben, 3 hónap

1996 Halle, 6 hónap

2000 Halle, 3 hónap

2002 Göttingen, Wolfenbüttel, 2 hónap

2009 Bécs, 3 hónap


kutatási területek

  • pietizmus és a korai felvilágosodás, német magyar kapcsolatok a 17-18. században


oktatási területek

  • a korai újkor magyar irodalma (16–18. század) és művelődése

oktatási tevékenység külföldön

2009 1 hónap, Babes-Bolyai Egyetem, Magyar irodalomtudományi Intézet

publikációk

  1. Teleki Pál külföldi tanulmányútja. Levelek, számadások, iratok 1695–1700. Szeged, 1989. (Fontes rerum scholasticarum, III.), 430 p.
  2. Répertoire de la poésie hongroise ancienne. Dir. Iván Horváth, coop. Zsuzsa Font, György Gál, János Herner, Gabriella H. Hubert, Tamás Ruttner, Etelka Szőnyi, István Vadai. Paris, Nouvel Object, 1992. 806 p.
  3. Erdélyiek Halle és a radikális pietizmus vonzásában, Szeged 2001. 246 p.


részletesen: Magyar Tudományos Művek Tára (http://www.mtmt.hu)