Documenta Historica

A Documenta Historicaa Szegedi Tudományegyetem Történész Diákkörének kiadványa, évente több alkalommal jelenik meg. Olyan történeti forrásokat tesz közzé, amelyek magyar nyelven eddig még nem voltak hozzáférhetők. A szerzők az SZTE történelem szakos hallgatói, illetve a Történelemtudományi Doktori Iskola doktoranduszai. A szerzők témavezetőjük útmutatásait követve a forrást magyarra fordítják, bevezető tanulmánnyal és magyarázó lábjegyzetekkel látják el. Munkájuk nem csak a magyar historiográfiát gazdagítja, hanem a graduális hallgatók esetében sokszor az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, valamint a Doktori Iskolába való felkészülést is szolgálja.
A kiadványsorozatot 1992-ben Pándi Lajos indította útjára, aki sorozatszerkesztőként 2011-ig több mint 80 szám megjelenését irányította, majd Ferwagner Ákos vette át a sorozatszerkesztő feladatkörét. Jelenleg a 98. szám publikálásának előkészületei zajlanak, az eddig megjelent kötetek közül kilencvenhárom a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának digitális gyűjteményéből letölthető (Szegedi Tudományegyetem → Klebelsberg Könyvtár

E-források → Contenta Repozitóriumok → Documenta Historica).

 

Ferwagner Ákos

A Documenta Historica eddig megjelent számai

1992

 1. Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények [Nyemcsok Attila]
 2. A tilsiti béke (1807. júl. 7.) [Szász Erzsébet]
 3. Talleyrand, Charles-Maurice: Értekezés annak előnyeiről, hogy a jelen körülmények között új gyarmatokat szerezzünk [Szász Géza]
 4. A schönbrunni béke (1809. okt. 14.) [Szász Erzsébet]
 5. Edvard Beneš: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot! (A cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása) [Gulyás László] (utánnyomás: 23. sz.)
 6. Korai angolszász törvények I. A kenti törvények [Szántó Richárd]
 7. Az 1939–40-es finn–szovjet háború dokumentumai [Engi Imre]
 8. Dokumentumok az orosz-szovjet törekvésekről a Boszporusz és a Darda-nellák megszerzésére (Konstantinápoly-egyezmény, 1915; német–orosz tárgyalások, 1940) [Boros Tamás]

 

1993

 1. A Birodalom és Észtország. A szovjet–észt szerződések megszületésének dokumentumai (1939 szeptember) [Vandlik Krisztina]
 2. Edward Balliol skóciai hadjárata. Részletek a Lanercosti krónikából és a bridlingtoni kanonok gestájából [Kiss Andrea]
 3. Az 1943. decemberi Beneš–Sztálin–Molotov-megbeszélések dokumentumai [Gulyás László]
 4. Békeszerződés Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között (1783. szept. 3.) [Kökény Andrea]
 5. Új bécsi tudósítások a kiváló Schwarzenberg grófnak a tatai, veszprémi és palotai erődök és más helyek elfoglalásáról, a szigeti erőd összeomlásáról és a Törökországban napról napra erősödő hanyatlásról (1599) [Lévai Judit]
 6. 1789 Franciaországa a panaszok tükrében [Gyuricza Róbert]

 

1994

 1. Az 1594-es birodalmi gyűlés határozatai a magyar háborút illetően [Wölfinger Ildikó]
 2. Volgái német dokumentumok (1918–1941) [Opauszki István]
 3. Az 1916. évi arab felkelés kiáltványa [Ferwagner P. Ákos – Lőkös István]
 4. A Bayeux-i faliszőnyeg [Varga Vanda Éva] (utánnyomás: 34. sz.)

 

1995

 1. A constantinusi adománylevél (Donatio Constantini – VIII. sz.) [Piti Ferenc]
 2. A Hét Sziget Köztársaság és Kapodisztriasz [Szász Erzsébet]
 3. A lengyel emigráns kormány és a Szovjetunió kapcsolatfelvételének dokumentumai, 1941 [Csősz László]
 4. Németország két megosztási terve (Morgenthau-terv, Frankfurti dokumentumok) [Mayer János]
 5. Edvard Beneš: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot! (A cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása) [Gulyás László] (az 5. sz. utánnyomása)
 6. Az 1849-es magyar–velencei szerződés [Krámli Mihály]
 7. Az Anitta-felirat (i. e. 1600 körül) [Bolega Erika]

 

1996

 1. A jeruzsálemi Szent János Lovagrend regulája [Homonnai Sarolta – Hunyadi Zsolt]
 2. Az amerikai alkotmányozási vita: a föderalisták írásaiból (1787–1788) [Berkes Tímea]
 3. Források a németek Szovjetunióba történő kitelepítéséről Közép-Kelet-Európából (1945–1953) [Köteles Péter]
 4. Turgot: Levelek a toleranciáról [Balázs Péter]

 

1997

 1. Európai nemzeti kisebbségek kongresszusainak határozatai (1925–1937) [Eiler Ferenc]
 2. Vikingek az angolszász krónikában [Rimaszombati Károly]
 3. Gildas: Britannia romlásáról [Novák Veronika]

 

1998

 1. Az 1904-es szerb–bolgár szerződések [Horváth Krisztián]
 2. A Bayeux-i faliszőnyeg [Jójárt Júlia – Varga Vanda Éva] (a 18. sz. utánnyomása + színes melléklet)
 3. Szultáni fermán a Bolgár exarchátus megalapításáról (1870. febr. 28.) [Horváth Krisztián]
 4. A fiatal Napóleon írásai Korzikáról [Jókai Rita]
 5. Esztergom 1595-ös visszavétele a napi jelentések tükrében [Bagi Zoltán Péter – Szász Géza]
 6. Ausztria határai (Saint-Germain, 1919. szept. 10.) [Éveli Péter – Dobos Erzsébet]
 7. Tervezet a kereszténység leendő békéjéről (Podjebrád-béketerv, 1464) [Karáth Tamás]
 8. Törvény Skócia lefegyverzéséről (1746) [Fejér Ingrid]

 

1999

 1. Az 1902-es orosz–bolgár katonai konvenció [Horváth Krisztián]
 2. Szemelvények Aeneas Sylvius Piccolomini „Európa” c. művéből [Nótári Tamás]
 3. Marcus Tullius Cicero M. Caelius védelmében mondott beszéde [Nótári Tamás]

 

2000

 1. „A Népszövetség halála”. Dokumentumok az olasz–etióp konfliktus történetéből (1935–1936) [Szélinger Balázs]
 2. A szudétanémet kérdés a második világháborúban (Edvard Beneš és Wenzel Jaksch levelezése 1939–1943) [Kasza Péter]
 3. Načertanije (A szerb nemzeti és külpolitika titkos dokumentuma, 1844) [Szajcsán Éva]
 4. Juan Donoso Cortés: Értekezések [Bán Mónika]
 5. Napóleon trianoni dekrétuma az Illír Tartományok megszervezéséről (1809. dec. 25.) [Pándi Eszter]
 6. Dokumentumok az 1911–1912-es olasz–török háborúból [Horváth Krisztián]

 

2001

 1. Mary Rowlandson fogságának és szabadulásának elbeszélése [Zámbó Ildikó]
 2. Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde [Nótári Tamás]
 3. Békeszerződés az Egyesült Államok és Mexikó között (1848) [Kökény Andrea]
 4. Navigatio Sancti Brendani Abbatis. Szt. Brendan apát tengeri utazása [Majorossy Judit]

 

2002

 1. Az 1930-as görög–török barátsági és semlegességi szerződés [Balogh Ádám]
 2. John F. Kennedy és Nyikita Sz. Hruscsov levelezése a kubai rakétaválság alatt [Simon Ágnes – Simon Eszter]
 3. Korzika 1755-ös és 1794-es alkotmánya [Tandori Mária]
 4. Jugoszlávia külpolitikai dilemmája 1940-ben [Tóth-Szenesi Attila – Szajcsán Éva]
 5. Állam – Szent Unió – Skizma [Kovács Kálmán Árpád]

 

2003

 1. Három középkori germán törvénykönyv [Huszár Edit]
 2. Az első világháború és a spanyol semlegesség [Pallagi Mária]
 3. Edvard Beneš: Az osztrák probléma és a cseh kérdés [Gulyás László – Halmos Tamás]
 4. Johann Martin Honigberger: Napkeleti gyümölcsök [Buczkó Zsuzsanna]

 

2004

 1. Zsebkalauz Németországhoz [Kovács Melinda – Szilárd Balázs]
 2. Sztálin és Tito moszkvai titkos találkozása. 1948. február 10. [Vukman Péter]
 3. Olasz–spanyol kapcsolatok a második világháború idején [Katona Eszter]

 

2005

 1. A konstantinápolyi egyezmény (1800. ápr. 1.) és Ali pasa levélváltása a Jón-szigetek kormányzójával (1807–1808) [Szász Erzsébet]
 2. Szemelvények Zsigmond lengyel herceg budai számadásából [Horogszegi Zoltán – Rábai Krisztina]
 3. Hydatius: Chronica (379–469) [Széll Gábor]
 4. Magyar források a téli háborúhoz. 1939. nov. 30. – 1940. márc. 12. [Vámos Barbara]
 5. A szovjet–jugoszláv konfliktus története a források tükrében (1948. február – 1949. november) [Vukman Péter]
 6. Az 1945-ös szovjet atomkémkedés dokumentumok tükrében [Cora Zoltán]
 7. Hruscsov–Tito levélváltás 1954 [Ifj. Prohászka Géza]

 

2006

 1. Konrad Adenauer kancellár beszéde az első nyugatnémet kormány programjának vitájában (1949) [Mucsi András]
 2. A késő Anjou-kori dalmát és magyar tengeri hajózás 1381-ből és 1382-ből származó oklevelek alapján [Juhász Ágnes]
 3. Németország és Nagy-Britannia diplomáciai kapcsolatai 1892–1904 között (A Tilley- memorandum, 1905) [Rostás Róbert]
 4. A Jézus Társaság feloszlatása (1759–1773) [Babarczi Dóra]

 

2007

 1. A Lex Irnitana (egy Flavius-kori municipium törvénye) [Illés Imre Áron]
 2. A Bor-Kalán nemzetség birtokperének ítéletlevele 1332-ből [Papp Róbert]

 

2008

 1. A Szent István csatahajó elsüllyedése. 1918. június 10. [Bánsági Andor]
 2. Tunnunai Victor: Chronica (444–565). [Széll Gábor]
 3. Spanyol dinasztikus alternatíva: a karlisták [Polácska Edina]

 

2009

 1. Városi törvények a római köztársaság utolsó századából [Janzsó Miklós – Szabó Ádám Ágoston]

 

2010

 1. Békeszerződés Anglia és a Holland Egyesült Tartományok között (Breda, 1667. július 31.) [Palotás Zsolt]

 

2011

 1. Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek (Késő római szöveggyűjtemény 1.) [Bara Péter – Illés Imre Áron – Palotás György – Szabó Ádám Ágoston – Varga Ferenc]
 2. Városi közigazgatás a Digesta 50. könyvében [Illés Imre Áron]
 3. Idősebb Plinius a mágiáról [Takács Anikó]

 

2012

 1. Bukott püspökök, eretnekek, pogányok (Késő római szöveggyűjtemény 2.) [Hajdú Attila – Horváth Beáta – Kósa Maja – Mihálykó Ágnes – Szabó Ádám Ágoston]
 2. Békeszerződés Anglia és a Holland Egyesült Tartományok között (Westminster, 1674. február 19.) [Palotás Zsolt]
 3. Dokumentumok a szaúdi–amerikai kapcsolatok történetéből. A dzahráni konzulátus és légi bázis szerződése (1943–1949) [Gulyás K. László]
 4. Források a spanyol expanzió japán periódusának (1587–1636) tanulmányozásához [Túróczi Tamás]

 

2014

 1. Matthew Calbraith Perry 1853–1854-es expedíciója Japánba [Nagy Dávid]
 2. Dokumentumok a brit–jugoszláv kapcsolatok történetéhez (1949–1953) [Benyus Máté – Csernus-Lukács Szilveszter – Tóth Marcell]
 3. Iulianus Apostata: Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy a Szakállgyűlölő (Or. XII.) [Solymosi Benedek]

2015

 1. Források az 1360-as év nádori közgyűléseinek tanulmányozásához [Domokos Noémi]

 

2016

 1. Maximianus és Constantius dicsőítése (Késő római szöveggyűjtemény 4.) [Gönczi Gergő és Szabó Ádám Ágoston]
 2. Az utolsó Valois-k és a Bourbonok francia királysága ediktumok tükrében [Ihász Barbara]
 3. Az 1949-es izraeli–transzjordániai fegyverszüneti tárgyalások dokumentumai [Kádár József]