A Tanulmányi Osztály nyitvatartásának változásai

Tisztelt Hallgatók!

 


Ügyintézés lehetőség szerint online, e-mailben és telefonon történik. Indokolt esetben a személyes fogadóórák időpontjai a lenti táblázatban találhatók:Kérjük, hogy a tanulmányi jellegű kérdéseiknek megfelelően válasszák ki az illetékes kolléga elérhetőségét.

 

Megértésüket köszönjük!

 

Tanulmányi Osztály


Dear Students,


Business hours for international students are: Tuesdays and Thursdays from 9.30 to 11:30. Please write an email to arrange an appointment for consultation outside these hours or when you need soft copies of documents.


The Registrar's Office


Chers Étudiants,


Horaires de réception pour les étudiants étrangers : le mardi et le jeudi de 9h30 a 11h30, ou sur rendez-vous fixé au préalable par email. Toute demande de documents par voie électronique doit etre adressée par email.


Le Service Scolarité


A Tanulmányi Osztály munkatársai és beosztásuk

NÉV ÉS
ELÉRHETŐSÉG

TANULMÁNYI ÜGYEK

FOGADÓIDŐ

Dr. Kothencz Mihály
osztályvezető
Email: kothencz@arts.u-szeged.hu
Telefon: 62/544-364

 • BA, MA szakos képzési információk
 • felvételi vizsgák
 • hallgatói tanulmányi tájékoztatás
 • TVSZ és kari Ügyrenddel kapcsolatos kérdések
 • tanári záróvizsgák
 • PhD felvételi és hallgatói ügyek
 • diplomaosztók szervezése
 • tantermek órarendi beosztása és egyéb igénybevételek
előre egyeztetett időpontban

Ábrahám Ádám
tanulmányi előadó

Email: abrahama@arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-438 • passzív félév kérelmek
 • elbocsátás (háromszori passzív félévek, szumpasszív)
 • önköltséges hallgatók problémái (kivetés, részletfizetés, törlés)
 • tanítási gyakorlat
 • szakosodás (osztatlan tanárképzés)
 • záróvizsga adatok, oklevélátlag
péntek:9:30-10:30

 

Györgyeyné Login

Adrienne
ETR referens
Email: login@primus.arts.u-szeged.hu
Telefon: 62/544-164

 • TR-es problémák
 • szakleadás
 • tagozatváltás
 • szakirányfelvétel, szakirányváltás (BA, MA)

csütörtök 13:30-14:30


Matkó Betti
tanulmányi előadó
Email: matko@primus.arts.u-szeged.hu
Telefon: 62/544-280
 • kreditátvitel
 • átvétel
 • utólagos kurzusfelvétel, utólagos kurzusleadás
 • előfeltétel-hiányos kurzusok felvétele
 • záróvizsga
 • oklevél-igénylés (hóközi diploma igénylése)
 • oklevél másodlat kiadása
 • hallgatói jogviszony megszüntetése
kedd 13:30-14:30

Palotás-Füvesi Annamária
tanulmányi előadó
Email: palotas-fuvesi.annamaria@szte.hu
Telefon: 62/544-363


 • előzetes kreditelismertetés
 • nyelvvizsgák ellenőrzése
 • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
 • elektronikus leckekönyv és egyéb igazolások kiadása magyar nyelven
 • utólagos jegyrögzítés
 • kedvezményes tanulmányi- és vizsgarend
 • hallgatói tantervi teljesítések ellenőrzése
 • abszolutórium kiadása, képzés zárás
 • elbocsátás (háromszori tárgyfelvétel, hatszori vizsga)


szerda 9:30-10:30


Rostás Viktória
tanulmányi előadó
E-mail: rostas.viktoria@szte.hu
Telefon: 62/544-281
 • oklevélmellékletek (Europass kiállítása)
 • részismereti és szakirányú továbbképzések adminisztrációja
 • KÖVI adminisztráció
 • hallgatói tantervi teljesítések ellenőrzése
 • abszolutórium kiadása, képzés zárás
 • státuszrendezés


hétfő 9:30-10:30


 

Vida Enikő

tanulmányi előadó
Email: vida.eniko@szte.hu
Telefon: 62/544-281

 • beérkező Erasmus/CEEPUS hallgatók ügyintézése
 • kiutazó Erasmus/CEEPUS/Campus Mundi hallgatók ügyintézése
 • idegen nyelvű képzésen lévő hallgatók (Stipendium, Fee-Paying, ÖKF, Exchange) tanulmányaival kapcsolatos ügyintézés
 • külföldi hallgatók tantervi teljesítéseinek ellenőrzése (Preparatory, BA, MA)
kedd 9:30-11-30

csütörtök 9:30-11:30

(csak külföldi hallgatók!)

Wirt Leticia

tanulmányi előadó
Email: wirt.leticia@szte.hu
Telefon: 62/544-819

 • felvételi jelentkezéssel kapcsolatos információk
 • felvételi vizsgák szervezése
 • kreditpótlás MA szakon: előzetes kreditelismertetés, különbözeti tárgyak ellenőrzése
 • szakváltás (osztatlan tanárképzés)
 • átsorolás (ki- és besorolás)
 • Felsőoktatási Információs Rendszerrel (FIR) kapcsolatos ügyintézés
 • hallgatói személyi anyagok kezelése

 

hétfő 13:30-14:30

szerda 13:30-14:30


Dr. Dragon Zoltán
a Tanulmányi Bizottság elnöke

Email:dragon@ieas-szeged.hu
 • a hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos I. fokú határozatok meghozatala (kreditátviteli határozatok, előzetes kreditátviteli határozatok, átvételi határozat, kedvezményes tanulmányi rend, kedvezményes vizsgarend, késedelmes kurzusfelvétel és leadás), tagozatváltási, szakváltási, szakosodás váltási, jogviszony megszüntetési határozatok.