out-szte-btklogo-01_1170-430

Dékánválasztás 2020

Kedves Kollégák!

 

Vezetoi_osszefoglalo_2017-2020-1_belyegkepA hároméves vezetői időszak a végéhez közeledik, és mint bizonyára tudják, szeretném folytatni a megkezdett munkát, ezért egy újabb ciklusra is benyújtottam dékáni pályázatomat. Ezt és a beérkezett másik pályázatot közzétesszük itt a BTK honlapján, és programunkat több fórumon bemutatjuk szóban is.

Ugyanakkor mint hivatalban lévő dékánnak kötelességem, hogy az elmúlt időszakról és a közeljövőben megvalósuló (már elkezdett) tervekről is tájékoztatást adjak. A Kari Tanács tagjai minderről természetesen rendszeresen kaptak információkat.

A vezetői összefoglalót a bal oldali képre kattintva tölthetik le.

 

Barátsággal,

Gyenge Zoltán 

DÉKÁNI PÁLYÁZATOK

 

Tisztelt Kollégák!

 

Rektor Úr megbízásából a Dékáni Hivatal vezetőjével együtt tisztem intézni a dékáni pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást és szervezni a pályázatokról véleményt formáló Kari Tanács ülését.

 

A jelenlegi dékáni vezetés mandátuma 2020. június 30-án jár le. A BTK dékáni pozíciójának betöltésére 2019. december 16-án jelent meg a pályázati kiírás, a pályázatok beérkezésének határideje 2020. január 15. volt. A kiírásra két pályázat érkezett, prof. dr. Gyenge Zoltán és dr. Hunyadi Zsolt pályázata.

 

A pályázati anyagot a rektori hivatalból 2020. január 20-án kaptam meg. Az SZTE szabályainak megfelelően a pályázatokról a Professzori Tanácsnak és a Kari Tanácsnak kell véleményt nyilvánítania. Rektor Úr kérése, hogy a Kari Tanács mielőbb formáljon véleményt a pályázatokról, a Kari Tanácsot ennek a kérésnek megfelelően február 13-ra hívtuk össze; a Professzori Tanács február 7-én ülésezik.

 

A pályázatok benyújtóinak kérésére a Kar polgárai összdolgozói értekezleten ismerhetik meg a programokat, s tehetnek föl kérdéseket a pályázóknak. Az értekezletet 2020. február 12-én 10:00 órára hívtam össze az Auditorium Maximumba. Így a Kar munkatársai még a KT ülése előtt eszmét cserélhetnek a pályázatokról tanszékük, intézetük tagjaival.

 

A pályázók beleegyezésével nyilvánosan elérhetővé tesszük a pályázatok vezetői elképzeléseket tartalmazó részét. Ezeket az alábbi linkekre kattintva tölthetik le.

 

Üdvözlettel,

 

Sándor Klára

általános dékánhelyettes

 

Kelemen Éva

az SZTE BTK Dékáni Hivatalának vezetője

 

 

Prof. dr. Gyenge Zoltán pályázata

 

Dr. Hunyadi Zsolt pályázata

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!