Tájékoztató a tanárszakos hallgatók részére

Mesterképzésen a tanítási gyakorlat két részből áll. Része a csoportos tanítási gyakorlat, valami az összefüggő (egyéni) szakmai gyakorlat. A gyakorlat szervezése, lebonyolítása a Ságvári Gyakorló Gimnáziumban történik.

 

Kreditértéke, óraszáma a bemeneti alapképzettség függvényében változhat, részletes leírását a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza képzési formákra bontva.

 

- Mindkettőre be kell jelentkezni a a modulóban

- Regisztrálni/jelentkezni évente egyszer, tavasszal tudnak, kivétel a 2 féléves hallgatók akik részére a rendszer december közepétől január elejéig tartjuk nyitva.

- A jelentkezési határidő a Neveléstudományi Intézet honlapján (http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai) található, nagyon fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a honlapot, mivel minden információ, szabályzat itt érhető el a pedagógusképzéssel kapcsolatban.

- A gyakorlat kizárólag a gimnáziumban vagy az általa kijelölt tagiskolában végezhető.

- A tanítási gyakorlatot csak az a hallgató kezdheti meg, aki a gyakorlatra bocsátás feltételeinek megfelel, tehát minden előfeltételét teljesítette. Az előfeltételként előírt kurzusok teljesítését a gimnázium ellenőrzi.

- A gyakorlati beosztás, valamint a szakvezető személye a modulós ürlapon tekinthető meg .

- A tanítási gyakorlatok tejesítése hétköznapokon történik a levelezős hallgatóknak is, így kérjük, ezt vegyék figyelembe, mikor a szabadságukat tervezik.

 

Csoportos tanítási gyakorlat:

- Minden szakhoz kapcsolódik egy-egy gyakorlat, tehát a kétszakos hallgatónak mindkét szakjához teljesíteni kell.
- A gyakorlat alól felmentést kérhet az a hallgató, aki az adott szakot legalább két évig, minimum heti két órában tanította öt éven belül az általános iskola ötödik osztályától kezdődően.
- A felmentési kérelmet a tejesítés félévében kell a Tanulmányi Osztályra leadni a regisztrációval párhuzamosan.
- A felmentési kérelem formanyomtatványa a Neveléstudományi Intézet honlapjáról tölthető le.
- Amennyiben a hallgató megfelel a felmentés követelményeinek, a kurzust ne vegye fel az ETR-ben, mert azt a későbbiekben csak utánajárással és térítés ellenében tudjuk törölni.


Egyéni, összevont szakmai gyakorlat:

- Képzéshez kell teljesíteni, tehát a kétszakos hallgatók is csak egyszer veszik fel és teljesítik.
- A gyakorlat teljesítése alól semmilyen indokkal nem kérhetnek felmentést

 

 

Szeged, 2014. október 16.

Tanulmányi Osztály