Szakdolgozatok listája

Balogh Enikő (2014):

Kalevala a képernyőn: Mennyire hűségesek a filmkészítők nemzeti eposzukhoz? BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.


Csekő Adrienn (2012):

Udmurt szintaktikai vizsgálatok. A gyakran használt udmurt mozgásigék vonzatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Dávid Margit (2012):

A mordvinok oktatáspolitikai helyzetének áttekintése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.


Farkas Ildikó Judit (2012):

Állatnevekkel kapcsolatos szólások és közmondások az észt és a magyar nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Geiger Ádám (2012):

Az irányhármasság mint nyelvészeti terminus a magyar és finnugor nyelvészetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Hatvani Flóra (2012):

A bőrbetegségek elnevezésének vizsgálata az erza-mordvin nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Hegedűs Bettina (2012):

Kétnyelvűség Tornio-völgyben (Mikael Niemi regényeinek tükrében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Márton Tímea (2012):

A Zabhegyező nyelvezetének összehasonlítása a magyar és a finn fordításokkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Németh Nóra (2012):

Színnevek összehasonlítása az udmurt és a magyar szólásokban és közmondásokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Szilágyi Norbert (2012):

Az instrumentálisz szuffixum tárgyjelölői funkciójú használata az északi manysiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Sándor Enikő (2012):

Az udmurt házassági szokáskör. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Tajti Kinga (2012):

A kulturális élet áttekintése Narvában 1920 és 2004 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Csuri Veronika (2011):

Digitális finnugorság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Csóka Judit (2011):

Az észt animáció története és Priit Pärn. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Demeter Mónika (2011):

Juice Leskinen szerepe a finn rock kultúrában és a finn emberek véleménye zenéjéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Horváth Ildikó (2011):

Érzékelésigék a manysi nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Koczka Péter (2011):

Az udmurt tagadás szintaktikai szerkezetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Kormos Krisztián (2011):

A csuvas és a Volga-vidéki finnugor nyelvek grammatikai kölcsönhatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Schulcz Viktória (2011):

"Levelek Jákob tiszteletesnek" - Egy finn nyelvű film magyar feliratának elkészítése, elmélet és gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Tajti Kinga (2011):

"Keleti határokon" (Narva és Záhony az orosz jelenlét tükrében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Varga Anett (2011):

A nyelvi humor kifejezése Andrus Kivirähk Ördöngös idők című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Ekaterina Georgieva (2010):

Igeneves szerkezetek az udmurt nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Horváth Csilla (2010):

Élő patak. Egy manysi revitalizációs kísérlet bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Lászlóffy Ildikó (2010):

A finn mitológia megjelenése a mai metal dalszövegekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Schulcz Viktória (2010):

Az igei múlt idők tipológiai vizsgálata a finn és a német nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Talabos Éva (2010):

A manysi tagadó mondatok vizsgálata generatív szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Tóth Kata (2010):

Az erza-mordvin színnevek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Kunkli Edit (2009):

Névutók az udmurt nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Mónus Anita Ágnes (2009):

Joni Skiftesvik: Akit állva temettek el. A bűn és a bosszú vizsgálata a szereplők és a szimbólumok tekintetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Pusztai Dániel (2009):

A holló szerepe a nyenyec folklórban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Pálinkó Tamás (2009):

Julianus barát keleti útjainak történelmi jelentősége a szakirodalom és a források tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Kiss Renáta (2008):

Magyar-finn kapcsolatok a Horthy-korszakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Gaborják Ádám (2007):

A civilizáció érintései - a posztkolonialitás szavai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Kovácsné Kiss Anita (2007):

Az obi-ugor népek medvekultuszának jellemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Lantos Katalin Gabriella (2007):

Az udmurt népmesék jellemző vonásai és a vumurt népmesékben betöltött szerepei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Bozó Szilvia (2006):

Eino Leino társadalomkritikai szemlélete a Jaana Rönty című regénye alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Horváth Ferenc (2006):

Kortárs irányzatok az udmurt irodalomban. A posztkolonialitás és az etnofuturizmus Vjacsesztalv Ar-Szergi Noktjurn novelláin keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Kiss Norbert (2006):

Kétnyelvűség és nyelvhasználat a luleszámi nyelvterületen - szociolingvisztikai vizsgálat a luleszámik között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Makrai Viktória (2006):

A régi helsinki szleng használata az irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Mus Nikolett (2006):

A tundrai nyenyec nyelv fókuszáról. Az információs szerkezet egységeinek szintaktikai és szemantikai vizsgálata, kísérlet a fókusz szerkezeti helyének mondattani meghatározására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Nagygyörgy Éva (2006):

A látóhatáron túl, finn drámairodalom és színház XX-XXI. századi jelentősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Figeczki István (2005):

Az obi-ugor medvekultusz vizsgálata néprajzi, humán etológiai és pszichológiai szempontok alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Hajnal Marianna (2005):

A nemzeti öntudat ébredése és a nyelvi reformok a XIX. századi finn és magyar nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Janurik Boglárka (2005):

A műveltetés morfoszintaktikai vonatkozásai az erza-mordvin nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Lukács Erika (2005):

A finnugor népmesék közös motívumai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Dujmov Tamás (2004):

Színnevekből képzett igék rendszere az udmurt nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Győri Anita (2004):

Testrésznevekből képzett névutók a magyar, az erza-mordvin és a finn nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Sütő Beáta (2004):

Temporaalirakenteiden kääntäminen unkarin kielelle. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Ambrus Natália (2003):

Deverbális igeképzők és képzett igealakok vizsgálata a vogul nyelvben a pati és vāri igék alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Győri Ágnes (2003):

Udmurt-magyar közmondások kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Nagy Orsolya (2003):

A nyenyec nyelv színnevei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Spóring Ildikó (2003):

A tundrai nyenyec igenevek rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Tompos Szilvia (2003):

Orosz jövevényszavak a tundrai nyenyec oktatási nyelvében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Vass Katalin Viola (2003):

Valóság és fantáziavilág határán. Leena Krohn: Donna Quijote és más városlakók - novellaelemzések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Váradi Gábor (2003):

Lidérc és Kujgorozs. Egy motívum-párhuzam a magyar és mordvin folklórban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Bacsó Ilona (2002):

A finnországi lapp népviseletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Botka Gabriella (2002):

Kontaktushatások az amerikai magyarban és finnben - a magánhangzó-harmónia esete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Felföldi Ágnes (2002):

Időhatározók az erza-mordvinban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Herold Zsuzsa (2002):

Matematiikkaa unkarilaisittain-projekti Taustat ja toiminta Suomessa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Homoki Ágnes (2002):

A vogul nyelvbe került orosz jövevényszavakról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Kulcsár Péter (2002):

A passzív igenem kérdései a vogul nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Kóczé Ildikó (2002):

A térviszonyok kifejezése az erza-mordvin nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Nagy Sándor (2002):

Belső tulajdonságokkal foglalkozó frazeológiai egységek összehasonlítása az erza-mordvin és a magyar nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Teiermayer Anna (2002):

Cselekvésnevek az udmurtban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Beke Marietta (2001):

A finn keresztnévrendszer vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Gémes Attila (2001):

"Tavalise surutoine poika" Poimintoja Tuntemattoman sotilaan lounaismurteen oikeellisuudesta. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Homoki Ágnes (2001):

A vogul nyelvbe került orosz jövevényszavakról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Kurucz Éva (2001):

Testrészeket tartalmazó erza-mordvin és magyar frazémák kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Babus Mónika (2000):

Tabu és eufemizmus. Szexuális kifejezések a lapp és a finn nyelvekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Bíró Bernadett (2000):

A finn irodalom fogadtatása Magyarországon 1987-1994. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Gulyás Attila (2000):

Testrésznévből képzett igék a vogulban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Pojtner Ádám (2000):

Színnévből képzett igék a finn és a magyar nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Venter Erika (2000):

Ég és föld között (Joni Skiftesvik: Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja című novellájának elemzése). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.


Kamarási Erika (1999):

Nyelvkönyvek a kultúra közvetítésének szolgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.Szakál Szilvia (1999):

Erza-mordvin, finn és magyar deverbális főnevek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Szeverényi Sándor (1999):

Az északi-szamojéd nyelvek melléknevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Vindeczker Erika (1999):

Juvan Sesztalov kritikai fogadtatása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Őszi Gitta (1999):

Määräisyyden ja epämääräisyyden problematiikka - Onko suomen kielessä artikkeli? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Bodnár Katalin (1998):

Anna-Leena Härkönen: Häräntappoase. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Bukta Zsuzsanna (1998):

Az udmurt hitélet és az udmurt imaszövegek változásának tanulságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Dormány Gábor (1998):

J. Karjalainen rocklírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Hevér Krisztina (1998):

Az érzékelést jelentő erza-mordvin igék vonzatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Hutter Katalin (1998):

Finn és magyar frazémák evivalencia-vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Jankovicsné Tálas Anikó (1998):

A finn jövevényszavak konszonantizmusa a norvég-lapp nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Körtvély Erika (1998):

Mediális a nyenyecben és az enyecben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Tamás Ildikó (1998):

A lapp jojkák mélystruktúrája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Török Gyöngyvér (1998):

Egy nganaszan nyelvemlék feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Bukta Zsuzsanna (1997):

Az udmurtok hitvilága régen és ma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Késmárki Zita (1997):

A tegeződés és magázódás problematikája a magyar és finn nyelvekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Miklós Viktória (1997):

A vogul igekötők a magyar igekötők tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Ulrich Kinga (1997):

Rosa Liksomin kieliä. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Várnai Zsuzsa (1997):

A nganaszan nyelv orosz jövevényszavainak fonológiai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Ábrahám Anna (1997):

Természetfölötti hiedelmek a finneknél: szellemek, manók és más képzelt lények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Imre Zoltán (1996):

A határozottság és a referencialitás összefüggései az erza-mordvinban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Lindák Linda (1996):

A vogul mesék állatalakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Ágfalvi Anikó (1996):

Aki Kaurismäki filmművészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Kádár Kriszta (1995):

Az udmurt testrészelnevezésekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Soós Györgyi (1995):

Az udmurt értelmiség története az 1920-30-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Vihriälä Beáta (1995):

Suomalaisten rekilaulujen ja iskelmien naiskuvia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Domokos Johanna (1994):

Nils-Aslak Valkeapää lírája és szerepe a számi költészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Nagy Beáta Boglárka (1994):

A nganaszán igék aspektusáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Tóth Szilárd Tibor (1994):

A vogul találós kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Bíró Mária (1992):

Udmurt népdalok kliséanalízise. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Kovácsné Wittenberger Anna (1992):

Az észt irodalom fogadtatása Magyarországon (1945-től 1990-ig terjedő időszakban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Vecsernyés Ildikó (1992):

Erza-mordvin vonatkozói szerkezetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Zólyomi Theodóra (1992):

Paavo Haavikon teoksen "Rauta-aika" Kullervo-jakson rakenteen analysi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Ódor Edina (1991):

Greenberg univerzáléinak érvényessége a nganaszán nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Gaál Zsuzsanna (1988):

Az észt nyelv harmadik fokozatú igéi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Simon Valéria (1988):

Szentenciák a munka, a lustaság és a pihenés témaköréből a finn és a magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Borbély Margit (1986):

A Szijazsar, a mordvin népi eposz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Cserháti Márta (1985):

Fáklyavivők. Finn irodalmi mozgalom a húszas években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Sztojcsev Szvetoszlav (1985):

Veijo Meri és a Manilakötél című regénye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Gombosné Haavisto Kirsi (1984):

Lukuseurat Suomessa 1800-luvulla. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Bulla Noémi (1983):

A kőne- és a tubli-típusú névszók alaktani, hangtörténeti, etimológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Juhász Sarolta (1983):

Mika Waltari "Szinuhe" című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Miklós Zsuzsanna (1982):

Hősök a finn irodalomban - A. Oksanen "Isosisko ja pikkuveli" című regényéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Kovács Magdolna (1981):

A lapp irodalom történetéhez. A finnországi lappok irodalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Cseh Lilla (1980):

A finn igeidők fordítási lehetőségei a magyarban Väinö Linna: "Täällä Pohjantähden alla" című regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Hedbergné Tóth Éva Márta (1980):

A tundrai nyenyec nyugati perem-nyelvjárásának fonémarendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Horváth Zsuzsanna (1980):

Lydia Koidula élete és költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Keveházi Katalin (1980):

A finn tárgy fordítási lehetőségei a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Árpás Károly (1980):

Az észt parasztság és ábrázolása Anton Hansen Tammsaare műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Maleczki Márta Judit (1978):

A zürjén nyelvtan elemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Laczkó Katalin (1975):

A finnugor népzenekutatás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Dugántsy Mária (1973):

Mordvin rituális siratóénekek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.


Janurik Tamás (1971):

Uráli szóstatisztikai vizsgálatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.