Uráli mitológia

Dr. Bíró Bernadett, Dr. Sipőcz Katalin, Dr. Szeverényi Sándor

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Uráli mitológia

az oktató neve

Dr. Bíró Bernadett, Dr. Sipőcz Katalin, Dr. Szeverényi Sándor

az oktató beosztása

egyetemi adjunktus, egyetemi docens, egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

az oktató ímélcíme

birobernadett9@gmail.com, sipoczk@gmail.com, szevers@nytud.hu

az óra helye

SZTE BTK Mikola Tibor Szeminárium

az óra időpontja

csütörtök 12-13.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus megismertet a finnugor (uráli) népek mitológiájával. A szükséges elméleti háttér megismertetése mellett folklórszövegek olvasásán és értelmezésén keresztül a kurzus résztvevői képet kapnak e népek hagyományos világképéről és hitvilágáról, annak egyetemes, uráli és egyedi vonásairól. A szövegek mellett eredeti hang- és filmanyagok bemutatására és elemzésére is sor kerül.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Az uráli nyelvcsalád

2. Teremtésmítoszok, világkép
3. Az ember teremtése
4. Istenrendszerek

5. Sámánizmus
6. Finn mitológia
7. Számi mitológia
7. Medvekultusz az uráli népeknél
9. Az obi-ugor medvekultusz és a tabu

10. Szamojéd világkép és mitológia
11. Mitológia a nganaszan folklór tükrében

12. Finnugor elemek a magyar hitvilágban

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.· ISBN: 9631826031

Voight Vilmos: Finnugrisztika – filológia – folklorisztika (válogatott tanulmányok) Szerkesztette: Maticsák Sándor. Studia Folkloristica et Ethnographica 70. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2018.