Negy_nep_Kapuk_Konyve

A Mediterráneum ókori története

Draskóczyné Székely Melinda, Dávid Nóra, Illés Imre Áron, Priskin Gyula

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A Mediterráneum ókori története

az oktató neve

Draskóczyné Székely Melinda,

Dávid Nóra, Illés Imre Áron, Priskin Gyula

az oktató beosztása

tszv. egyetemi docens

az oktató tanszéke

SZTE Ókortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

dszekelymelinda@gmail.com

az óra helye

Wittmann-terem

az óra időpontja

Szerda 14-16

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus betekintést nyújt Egyiptom szerepére az ókori Mediterráneum világában. A korai időktől kezdve áttekinti Egyiptom kapcsolatait a környező térségekkel, tárgyalja azokat a régészeti bizonyítékokat, melyek alapján ezek a kapcsolatok rekonstruálhatók. Az ókori Egyiptom ismertetése során külön hangsúlyt kap az Újbirodalom kora, amikor az ország a Kelet-Mediterráneum egyik fő hatalmi tényezőjévé válik. Vizsgálja a görög-perzsa kapcsolatokat a Kr. e. 6-5. században; bemutatja Athén felemelkedését, virágkorát és bukását, hangsúlyosan vizsgálja a felemelkedés és a bukás okait; majd elemzi az athéni állam működését az 5-4. században. A kurzus témái között szerepel Szíria és Palesztina története a második Szentély korában: a perzsától a hellénisztikus korig, és a római korban, valamint a holt-tengeri tekercsek és a zsidó társadalom a második Szentély korában. A Római Birodalom kialakulása, a római tartományok megszerzése és megszervezése; a Római Birodalom virágkora, társadalmi és gazdasági viszonyai.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

1. 02. 05. Priskin Gyula: Az újbirodalmi Egyiptom és a Földközi-tenger keleti térsége

2. 02. 12. Priskin Gyula: Idegen népek Egyiptomban az i.e. I. évezredben

3. 02. 19. Priskin Gyula: Egyiptom a görög-római világban

4. 02. 26. Illés Imre Áron: Görög–perzsa kapcsolatok az ókorban

5. 03. 04. Illés Imre Áron: Athén tündöklése és bukása

6. 03. 11. Illés Imre Áron: Az athéni állam működése

7. 03. 18. Dávid Nóra: Szíria és Palesztina története a második Szentély korában: a babiloni fogságtól a hellénisztikus korig

 

8. 03. 25. Dávid Nóra: Szíria és Palesztina története a második Szentély korában: a római fennhatóság kora

9. 04. 01. Dávid Nóra: A zsidó vallás és irodalom története a második Szentély korában

10. 04. 08. Székely Melinda: A Római Birodalom kialakulása

11. 04. 22. Székely Melinda: A császárkori Róma társadalma

12. 05. 06. Székely Melinda: Gazdasági élet, kereskedelem a római korban

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Ian Shaw (szerk.), Az ókori Egyiptom története. Debrecen: Gold Book, 2000. ISBN 963 425 022 X.

Jacob Allerhand: A zsidóság története. Ókor. (Budapest: MIOK, 1987) vonatkozó fejezetei. ISBN: 9637010247

Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest, Osiris Kiadó 2006, 347-356, 517-531, 633-643.

Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig. Budapest 2002, 134-140, 144-146, 154-163, 171-180, 198-223.

Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Budapest 2002. ISBN 963 379 669 5

Székely Melinda: Kereskedelem Róma és India között. Szeged 2008. ISBN 3159780001756

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Rosalie David, Élet az ókori Egyiptomban. Debrecen: Gold Book, 2005. ISBN 963 425 078 5.

Kákosy László, Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Budapest, Osiris 1998. ISBN 963 379 371 8

Nicholas Reeves, Az ókori Egyiptom felfedezésének krónikája. Budapest, Cartaphilus 2002. ISBN 963 930 358 5

Hérodotosz: A görög-perzsa háború (ford. Muraközy Gyula). Budapest 2000

Államéletrajzok (szerk. Németh György). Budapest 1998 (Különösen az „Athéni állam”)

Philip R. Davies – George J. Brooke – Phillip R. Callaway: A holt-tengeri tekercsek világa (Pécs: Alexandra, 2002). ISBN: 9633684838