BToth1_BSZE2019_2

A Kr. u. 6. század története és régészete a Kárpát-medencében

Dr. Pintér-Nagy Katalin

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A Kr. u. 6. század története és régészete a Kárpát-medencében

az oktató neve

Dr. Pintér-Nagy Katalin

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

btotha@gmail.com

az óra helye

2. terem

az óra időpontja

Szerda 10.00-12.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az előadások célja a Kárpát-medencében a Kr.u. 470480 és a 6. század vége között élt politikai közösségek („népek”: gepidák, „prelangobard” szvébek, langobardok) történetének és régészeti emlékeinek ismertetése. A korszakra vonatkozó írott források elemzése után a fontosabb régészeti leletcsoportokat vesszük sorra (települések, temetők, a régészeti emlékanyag egyes csoportjai). Kitérünk a kutatástörténetre és a hitvilág emlékeire is.

részletes (hetekre bontott) tematika

  1. A korszak kutatástörténete
  2. A korszakban élt politikai közösségek régészeti hagyatéka
  3. Településkutatás
  4. A korszak sírleletei, leletcsoportjai
  5. A korszakra jellemző világnézet, hitvilág

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Bóna István – Cseh János – Nagy Margit – Tomka Péter – Tóth Ágnes: Hunok – Gepidák – Langobardok. Történeti tézisek és címszavak. Összeáll. Bóna I. [Magyar Őstörténeti Könyvtár 6.] Szeged 1993. ISBN 963 481 972 9.

 

Kiss P. Attila: „…ut strenui viri…”. A gepidák Kárpát-medencei története. Szeged 2015. ISBN 978 963 306 4689.

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)