Wolf_Torocsik_BSZE2019_2.

A középkori fémművesség

Dr. habil. Wolf Mária, Törőcsik István

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A középkori fémművesség

az oktató neve

Dr. habil. Wolf Mária, Törőcsik István

az oktató beosztása

egyetemi docens, PhD, doktorandusz

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

wolfmaria55@gmail.com, torocsik.istvan76@gmail.com

az óra helye

2. terem

az óra időpontja

Csütörtök 12.00 – 14.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a középkori Magyarország fémbányászatával és fémfeldolgozásával, illetve a Nyugat-Európából importált fémtárgyakkal. Bemutatjuk a bányászati és feldolgozási technológiákat, a fémből készített tárgytípusokat az írott és képi források, valamint a leletanyag alapján.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Nemesfémbányászat a középkori Magyarországon

2. Árpád-kori ötvösség

3. Késő középkori ötvösművészet

4. Vasbányászat és vasfeldolgozási technológiák

5. Kovácsmunkák

6. Árpád-kori bronztárgyak

7. Harangöntés és a harangok

8. Keresztelőmedencék

9. Magyarországi ágyúöntés

10. Ónöntés és óntárgyak

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Lovag Zsuzsa: A középkori bronzművesség emlékei Magyarországon. Budapest 1979. ISBN 963 13 0308 X.

 

Benkő Elek: Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi. Budapest–Kolozsvár 2002.

ISBN 963 00 8955 6.

 

Gere László: Késő középkori és kora újkori fémleletek az ozorai várkastélyból. [Opuscula Hungarica 4.] Budapest 2003. ISBN 963 9046 88 4.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)