Revesz1_BSZE2019_2

Közép-Európa népei és államalakulatai a 7–11. században

Dr. habil. Révész László

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Közép-Európa népei és államalakulatai a 7–11. században

az oktató neve

Dr. habil. Révész László

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi docens, CSc

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

reveszlaszlo1986@gmail.com

az óra helye

2. terem

az óra időpontja

Szerda 14.00-16.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus során megismerkedünk az Elba és a Dnyeper folyók közti terület történetével és régészeti emlékeivel. Ez lényegében a nyugati szláv népeket jelent. Áttekintjük a szláv őstörténettel, szétvándorlással kapcsolatos nézeteket. Részletesen megismerjük a cseh, lengyel állam létrejöttének folyamatát, s tárgyaljuk a morva, valamint az Odera–Elba közt elhelyezkedő fejedelemségek fejlődési irányait, összevetve a magyar államfejlődéssel, valamint az európai folyamatokkal.

részletes (hetekre bontott) tematika

  1. A nyugati szláv népek őstörténetének áttekintése
  2. A cseh és a lengyel állam megalakulása
  3. A morva fejedelemség kialakulása
  4. A Közép-Európai államalakulatok kialakulásának párhuzamai a magyar államfejlődéssel

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Wieczorek, Alfried – Hinz, Hans-Martin (szerk.): Európa közepe 1000 körül. Stuttgart 2000, 39–128, 147–243, 275–330, 409–416. ISBN 380 6215 46 4.

 

Kristó Gyula – Makk Ferenc (szerk.): Európa és Magyarország Szent István korában. Szeged 2000, 173–206. ISBN 963 7193 29 4.

 

Alexander Ruttkay: A blatnicai lelet és köre. In: Honfoglalás és régészet. Szerk.: Kovács László. Budapest 1994, 109–118. ISBN 963 7873 79 1.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)