BToth2_BSZE2019_2

Kárpát-medence a Kr. u. 5. században

Dr. Felföldi Szabolcs

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Kárpát-medence a Kr. u. 5. században

az oktató neve

Dr. Felföldi Szabolcs

az oktató beosztása

egyetemi docens, PhD

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

btotha@gmail.com

az óra helye

2. terem

az óra időpontja

Szerda 12.00-14.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A tantárgy a BA-n a korszakra vonatkozóan már megszerzett ismeretekre épül, azokat mélyíti el. Részletesebben tárgyaljuk a római korból való átmenetet a hun korszakba mind az egykori Pannonia, mind a Barbaricum területén. A további 5. századi leleteket a korszak relatív kronológiájának alkalmazása segítségével tanulmányozzuk. Mélyebben vizsgáljuk a korszak kutatástörténetét, az aktuális szakmai kérdéseket, vitákat; valamint beágyazzuk a Kárpát-medence leletanyagát a szűkebb-tágabb földrajzi-történeti környezetébe.

részletes (hetekre bontott) tematika

  1. Történeti források és szakmai viták: Pannónia és a foederati-kérdés
  2. Kontinuitás Pannóniában az 5. század első felében
  3. A relatív kronológia és használhatósága, a leletek alapján a Kárpát-medence keleti és nyugati felében
  4. Az un. ezüstlemezes fibulás horizont és fontosabb leletei I–II.
  5. A század középső harmadának egyéb régészeti leletei
  6. A „magányos sírok” és a kis temetők problematikája
  7. A tárgyi emlékanyag változásai az 5. század 3. harmadában I–III.
  8. Kapcsolatok a Kárpát-medencén belül és a környező világgal

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Nagy Margit: Állatábrázolások és az I. germán állatstílus a Közép-Duna-vidéken (Kr.u. 3–6. század). [MGAH 5.] Budapest 2007. ISBN 978 963 7061 37 0.

 

Mészáros Gyula: A regölyi kora népvándorlás kori fejedelmi sír. Archaeologiai Értesítő 97 (1970), 66–92. ISSN 0003 8032.

 

Cs. Dax Margit: Keleti germán női sírok Kapolcson. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 15 (1980), 97–106. ISSN 0237 9589.

 

Belényesy Károly – Honti Szilvia – Kiss Viktória: Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7 autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Kaposvár 2007. ISBN 978 963 7391 89 7.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)