Kulcsar_BSZE2019_2

A Kárpát-medence a középső és késő vaskorban

Dr. habil. Kulcsár Valéria

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A Kárpát-medence a középső és késő vaskorban

az oktató neve

Dr. habil. Kulcsár Valéria

az oktató beosztása

egyetemi docens, CSc

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

vkulcsar58@gmail.com

az óra helye

2. terem

az óra időpontja

Kedd 8.00-10.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az előző félév folytatásaként a Kárpát-medence vaskori népeivel foglalkozik a tárgy: a szkítákra, keltákra és dákokra vonatkozó történeti és régészeti forrásokat veszi végig hangsúlyozva a nyugat-európai és sztyeppei előzményeket.

részletes (hetekre bontott) tematika

  1. Szkíták Kelet-Európában
  2. Szkíták Ázsiában
  3. Szkíták az Alföldön és Erdélyben
  4. Kelták Európában
  5. Kelták a Kárpát-medencében
  6. Kelta továbbélés Pannoniában
  7. Kelták és dákok Erdélyben

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Ďurkovič Éva – Jerem Erzsébet – Molnár Attila – Tankó Károly: A Kárpát-medence a vaskorban: interdiszciplináris kutatások legújabb eredményei. In: 7000 év története: Fejezetek Magyarország régészetéről. Szerk.: Heinrich-Tamáska Orsolya–Winger Daniel. Remslhalden, 2018. 91–126. ISBN 978 3 86705 085 2.

 

Hatalmasok viadalokban. Az Alföld szkíta kora. Szerk.: Havassy Péter [Gyulai Katalógusok 10.] Gyula 2001. ISSN 1219 3763.

 

Hunyadi Ilona: Kelták a Kárpát-medencében. [DissPann II.18.] Budapest 1942–1944. ISSN 0236 546

 

Szabó Miklós: A keleti kelták. A késő vaskor a Kárpát-medencében. Budapest 2005. ISBN 978 963 7343 186.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)