Torocsik_Varga_BSZE2019_2

Bevezetés a középkor régészetébe

Törőcsik István, Varga Máté

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Bevezetés a középkor régészetébe

az oktató neve

Törőcsik István, Varga Máté

az oktató beosztása

doktorandusz, doktorandusz

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

torocsik.istvan76@gmail.com; vargamate12@gmail.com

az óra helye

2. terem

az óra időpontja

Csütörtök 10.00-12.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A tárgy a képzés egy bevezető, alapozó kurzusa, mely a Kárpát-medence középkorának történetét, valamint régészeti anyagát tekinti át. A tárgy célja, hogy a kurzus végére a hallgatók általános, átfogó ismereteket szerezzenek a Kárpát-medence középkori történetéről és régészeti anyagáról, valamint ismerjék a korszak kutatásának legfontosabb módszertanát, terminológiáját, szakirodalmát és a korszak alapvető írott forrásait.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Kutatástörténet, könyvészeti bevezető

2. Honfoglaláskor

3. Településkutatás, falvak

4. Templomok, kolostorok, temetkezési szokások

5. Várépítészet, városrégészet

6. Királyi központok

7. Anyagi kultúra

8. Besenyők, kunok, jászok

9. A török hódoltság régészeti anyaga

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Visy Zsolt: Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest 2003. ISBN 936 86291 077.

 

Révész László: A magyar honfoglalás kora. A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása. Katalógus. Budapest 2014. ISBN 978 615 5209 16 1.

 

Méri István: Beszámoló a Tiszalök-rázompusztai és a Túrkeve-mórici ásatások eredményeiről I. Archaelogiai Értesítő 81 (1954), 138–154. ISSN 0003-8032.

 

Pálóczi Horváth András: Besenyők, kunok, jászok. Budapest 1989. ISBN 963 13 2351 X.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)