Felfoldi_BSZE2019_2

Bevezetés a népvándorláskor régészetébe

Dr. Felföldi Szabolcs

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Bevezetés a népvándorláskor régészetébe

az oktató neve

Dr. Felföldi Szabolcs

az oktató beosztása

tudományos munkatárs, PhD

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

felfoldi.szabolcs@antiq.u-szeged.hu

az óra helye

2. terem

az óra időpontja

Hétfő 10.00-12.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A tárgy a képzés egy bevezető, alapozó kurzusa, mely a Kárpát-medence Kr. u. 1. és 9. század közötti időszakának történetét, régészeti anyagát tekinti át (szarmaták, kvádok, vandálok, gótok, hunok, gepidák, langobardok, avarok). A tárgy célja, hogy a kurzus végére a hallgatók általános, átfogó ismereteket szerezzenek a Kárpát-medence népvándorlás kori történetéről és régészeti anyagáról, valamint ismerjék a korszak kutatásának legfontosabb módszertanát, terminológiáját, szakirodalmát és a korszak alapvető írott forrásait.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Könyvészeti alapismeretek

3. A szarmaták, alánok története és régészeti anyaguk

4. Germán népek története és régészeti anyaguk a Kárpát-medencében a hunok térnyerése előtt

5. A hunok története és régészeti anyaga

6. Gepidák története és régészeti anyaguk

7. Langobardok története és régészeti anyaguk

8. Avarok története és régészeti anyaga

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria – Márkus Gábor – Vaday Andrea: Római kori Barbaricum. In: Magyar régészet az ezredfordulón. Főszerk.: Visy Zsolt. Felelős szerk.: Nagy Margit Budapest 2003, 263−280. ISBN 963 86291 07 7.

 

B. Tóth Ágnes – Müller Róbert – Szőke Béla Miklós – Vaday Andrea – Vida Tivadar – A népvándorlás kora. In: Magyar régészet az ezredfordulón. Főszerk.: Visy Zsolt, Felelős szerk.: Nagy Margit Budapest 2003, 281–317. ISBN 963 86291 07 7.

 

Bóna István – Cseh János – Nagy Margit – Tomka Péter – Tóth Ágnes: Hunok – Gepidák – Langobardok. Történeti tézisek és címszavak. Összeáll. Bóna I. [Magyar Őstörténeti Könyvtár 6.] Szeged 1993. ISBN 963 481 972 9.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)