Pinter-Nagy_BSZE2019_2

Az Avar Kaganátus anyagi kultúrája

Dr. Pintér-Nagy Katalin

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Az Avar Kaganátus anyagi kultúrája

az oktató neve

Dr. Pintér-Nagy Katalin

az oktató beosztása

egyetemi adjunktus, PhD

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

b.nagykatalin@gmail.com

az óra helye

1. terem

az óra időpontja

Kedd 8.00-10.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A tantárgy célja, hogy a hallgatóknak az Avar Kaganátus történetéről és régészetéről a BA képzés alatt megszerzett tudását elmélyítése, különösképp fókuszba állítva a korszak régészeti hagyatékához kapcsolódó különböző tudományos problémákat, kutatási irányokat, trendeket. A problémaközpontú megközelítés célja, hogy a hallgatók az MA képzés befejezését követően az egyetem kapuin kilépve a tudományos közösség teljes értékű tagjaiként kapcsolódhassanak be a hazai tudományos élet vérkeringésébe.

részletes (hetekre bontott) tematika

  1. Az avar kori fegyvertörténet aktuális kérdései
  2. Az avar továbbéléssel kapcsolatos legújabb eredmények
  3. A nagyszentmiklósi kincs kutatásának legújabb irányai
  4. Új trendek az avar férfi viselet kutatásában
  5. Az avar korszak legújabb embertani kutatási eredményei

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Bálint Csanád: A nagyszentmiklósi kincs. Régészeti tanulmányok. [Varia Archaeologica Hungarica XVIa] Budapest 2004, ISBN 963506604.

 

Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. Szerk.: Vida Tivadar. Budapest 2012. ISBN 9789632842813.

 

Az Alföld a 9. században II. Szerk.: Takács Melinda [Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 4.] Szeged 2017. ISBN 9789633065556.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)