Wolf_BSZE2019_2.

Az Árpád-kor története és régészete

Dr. habil. Wolf Mária

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Az Árpád-kor története és régészete

az oktató neve

Dr. habil. Wolf Mária

az oktató beosztása

egyetemi docens, PhD

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

wolfmaria55@gmail.com

az óra helye

1. terem

az óra időpontja

Szerda 12.00-14.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az Árpád-kor régészeti emlékeinek kutatásával, és megtanulják, hogyan járulhat hozzá a régészet e kevés írásos forrással rendelkező időszak jobb megismeréséhez. Az előadás végigvezeti hallgatókat a legfontosabb kutatási területeken. Bemutatja ezek kutatástörténetét, vitás kérdéseit és legújabb eredményeit.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. A 11–13. század történetének rövid összefoglalása.

2. Árpád-kori falvak kutatása.

3. Várépítészet az Árpád-korban.

4. Városok az Árpád-korban.

5. Templomépítészet az Árpád-korban.

6. Templom körüli temetők kutatása.

7. Ipari emlékek az Árpád-korból.

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Bálint Mariann–Laszlovszky József–Romhányi Beatrix–Sabján Tibor–Takács Miklós: Középkori falvak és határuk. In: Magyar régészet az ezredfordulón. Főszerk.: Visy Zsolt Budapest 2003, 383–388. ISBN 963 86291 07 7.

 

Feld István: Középkori várak és rezidenciák régészeti kutatása. In: A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. II. Szerk.: Benkő Elek–Kovács Gyöngyi. Budapest 2010, 495–520. ISBN 978 963 7391 96 5. ISBN 978 963 7391 98 9.

 

Ritoók Ágnes: A templom körüli temetők régészeti kutatása. In: A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. II. Szerk.: Benkő Elek–Kovács Gyöngyi. Budapest 2010, 473–494. ISBN 978 963 7391 96 5 (I–II. kötet) ISBN 978 963 7391 98 9 (II. kötet).

 

Szende Katalin: Természeti adottságok és városfejlődés a Duna-völgy magyarországi szakaszán a középkorban In: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén”. Szerk.: Benő Elek – Orosz Krisztina. Budapest 2015, 145–169. ISBN 978 615 5254 03 01.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)